Logo.gif (28367 bytes) MUNKANÉLKÜLIEK MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ NON-PROFIT SZERVEZETEK FEJLESZÉTSE KÓDSZÁM:
8364

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2001. május 31-én lejárt
A pályázatok célja

A munkanélküliek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációját segítő nonprofit szervezetek projekttervező és- fejlesztő tevékenysége szakmai színvonalának emelése, forrásteremtő képességének javítása, a projektirányításban résztvevő szakemberek erre való alkalmasságának fejlesztése.


Az "A" jelű pályázat ismertetése: A "B" jelű pályázat ismertetése:
A pályázók köre

Szakemberek társulásai, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények, gazdasági társaságok, amelyek

  1. ismerik a projekttervezés és -fejlesztés, a projektirányítás általános módszereit, s tapasztalataik, eredményeik vannak ezek alkalmazásában;
  2. alkalmasnak tartják magukat arra, hogy ezeknek a módszereknek az alkalmazására képessé tegyék (habilitálják) a munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját segítő nonprofit szervezetek menedzsmentjét;
  3. az általuk habilitált szervezetek projektjeinek eredményes megvalósítását illetően készek a kockázatot (az anyagi és a szakmai felelősséget) megosztani a nonprofit szervezetekkel úgy, hogy a nonprofit szervezet projektjének megvalósítását 6 hónapon keresztül kísérik.

 

A munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját segítő azon nonprofit szervezetek, amelyek projektjük támogatása érdekében 2000-ben pályázni szeretnének pénzügyi támogatókhoz, de projektjük szakmai színvonala, pályázatuk esélyének növelése érdekében szükségük van projekttervező és -végrehajtó készségük fejlesztésére, habilitációjukra.


Pályázni lehet

Olyan habilitációs projektek végrehajtásának közvetett támogatására, amelyek a pályázat céljában leírtak megvalósítását szolgálják. (A Soros Alapítvány támogatását a habilitációban résztvevő nonprofit szervezetek kapják, amelyek ebből fizetik - a Soros Alapítvány által e pályázat alapján elfogadott pályázóknak - a habilitáció költségeit.)

Pályázni a habilitációs projekt részletes tervével lehet. A pályázatban arra is ki kell térni, hogy miképpen akar felelősséget vállalni az általa habilitált nonprofit szervezetek projektjeiben a pályázó.

A Soros Alapítvány által elfogadott és nyilvánosságra hozott habilitációs projektek valamelyikében való részvételük költségeinek fedezésére.

Pályázni valamilyen, a munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját szolgáló projekt vázlatos projekttervével lehet.


A támogatás jellege:

A támogatási folyamat első lépcsőjében a habilitációs projekt végrehajtására alkalmasnak talált pályázók listáját a Soros Alapítvány nyilvánosságra hozza, és a habilitációt igénylő non-profit szervezetek rendelkezésére bocsátja.

A támogatási folyamat második lépcsőjében mód van arra, hogy a habilitációt igénylő non-profit szervezet kiválassza a számára megfelelő szakértői társulást és - miután együtt benyújtották közös pályázatukat egy 3 hónapnál nem hosszabb időtartamú fejlesztő projektről -, a Soros Alapítvány kuratóriuma újra dönt a pályázatokról. Eredményes pályázat esetében a szolgáltatást igénybe vevő szervezet ekkor jogosulttá válik arra, hogy megkapja a támogatás első részletét. A második részlet akkor esedékes, amikor - a habilitációs projekt eredményeképpen - valamely pénzügyi támogatóhoz benyújtott pályázat támogatást nyert és erről a Soros Alapítvány értesítést kap. A támogatás harmadik részlete a projektkövető 6 hónapos szakasz lezárulásakor esedékes.

A támogatási folyamat első lépcsőjében a Soros Alapítvány kuratóriuma - szakértői vélemények figyelembevételével - kiválasztja azokat a non-profit szervezeteket, amelyek - ígéretes projekttervük alapján - a Soros Alapítvány költségére - igénybe vehetik valamely szakértői társulás, szervezet habilitációs szolgáltatásait.

A támogatási folyamat második lépcsőjében, a habilitációt igénylő non-profit szervezetek kiválasztják a habilitációt végző intézményt, és miután megegyeztek az együttműködésről, közös pályázatot nyújtanak be egy 3 hónapnál nem hosszabb időtartamú habilitációs projekt végrehajtására. Ezután a Soros Alapítvány kuratóriuma dönt a habilitációs projektekről és támogató döntés esetén a habilitációt igénylő szervezet jogosulttá válik a támogatás első részletére. A második részlet akkor esedékes, amikor - a habilitációs projekt eredményeképpen - valamely pénzügyi támogatóhoz benyújtott pályázat támogatást nyert és erről a Soros Alapítvány értesítést kap. A támogatás harmadik részlete a projektkövető 6 hónapos szakasz lezárulásakor esedékes.

Programvezető: Szurkos Mária mail.gif (1194 bytes)