Logo.gif (28367 bytes) MOZGÓ JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT  KÓDSZÁM:
805

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2001. április 20-án lejárt

A pályázat célja

Utazó, mozgó jogsegélyszolgálat létrehozása, melynek célja a városoktól, regionális intézményektől távoli települések és azok legelesettebb lakóinak elérése, jogi tanácsokkal való ellátása, ügyeik képviselete, a felmerülő konfliktusok feltárása és kezelése. A Soros Alapítvány egyéb jogi programjai eredményességének előmozdítása.


A pályázók köre Országos vagy országosan ismert és elismert jogvédő szervezetek vagy kisebb jog- és érdekvédő szervezetek szövetségei, valamint jogklinikák.

A pályázni lehet Egy olyan mozgó egység kialakítására és - kezdetben - egyéves üzemeltetésére, amely négy másik alapítványi program (Emberi jogi program, Roma jogvédelem, Betegjogi program, Esélyegyenlőség a joghoz jutásban program) célkitűzéseit (lehetőleg ezek közül többét vagy mind a négyét) egy "házhoz jövő iroda" segítségével előmozdítja. A cél egy olyan szakemberekből (pl. jogász, pszichológus, szociális munkás, kisebbségi politikus) álló néhány fős csapat és szükséges irodatechnikai eszközökkel és adatbázisokkal ellátott jármű kialakítása, amely a tényfeltáró, konfliktus-rendező, jogérvényesítő munkát akkor és ott is el tudja látni, amikor és ahol az állandó irodához kötött és szabott munkaidőben dolgozó szolgálatok és szervezetek cselekvésképtelenek.

A sikeres pályázónak országos vagy nagytérségi (Tiszántúl, Duna-Tisza köze, Dunántúl) illetékességet kell vállalnia, valamint biztosítania kell, hogy a nagy értékű berendezés és a csapat jól kihasznált lesz.

A pályázatnak nem része magának a járműnek a megvásárlása, arról a pályázónak kell gondoskodnia. Különösen indokolt esetben az Alapítvány megfontolja egy ilyen jármű bérbevételét vagy lízingelését a pályázó javára és felelősségére.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. június 30.

Programvezető: Sándor Brigitta  mail.gif (1194 bytes)