Logo.gif (28367 bytes) CIVIL JOGRÉVÉNYESÍTÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN KÓDSZÁM:
803

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. július 2-án lejárt

A pályázat célja

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény VII. fejezetében biztosított állampolgári részvételi jogok gyakorlásának elősegítése, a kollektív jogérvényesítés lehetőségeinek és a jogi eljárásokban való állampolgári részvétel szakmai kompetenciájának szélesítése, felkészülés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998-ban elfogadott egyezmény magyarországi alkalmazására.


A pályázók köre Pályázók lehetnek környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott civil szervezetek, helyi állampolgári közösségek, kistelepülések önkormányzatai (ezek közül különösen a környezetvédelmi törvény 98. szakaszában megnevezett szervezetek).

Pályázni lehet

A pályázattal az állampolgárok, illetve a helyi közösségek számára végzett környezetvédelmi jogi tanácsadó szolgálatok tevékenységét kívánjuk támogatni, és olyan helyi közösségek jogi képviseletének az ellátását, amelyeknek joghoz jutása másképp nem biztosított.

A környezetvédelmi törvény 99. szakasza szerint, a környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén a környezet védelme érdekében jogosult szervezet fellépését támogatjuk, különösen a környezethasználó elleni per indítását és folytatását.

Támogatjuk az Aarhus-i egyezmény 6-9. cikkeinek hatékony és teljes alkalmazására való felkészülést.

A környezetvédelmi eljárásokban való megalapozott állampolgári részvétel biztosítása érdekében támogatjuk a helyi közösségeket és a civil szervezeteket abban, hogy környezetvédelmi szakemberek segítségét vehessék igénybe érdek- és jogérvényesítésükhöz szükséges szakmai anyagaik elkészítéséhez.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. szeptember vége

Programvezető: Erdős Krisztina   mail.gif (1194 bytes)