Logo.gif (28367 bytes) BETEGJOGI PROGRAM  KÓDSZÁM:
801

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2001. április 17-én lejárt

A pályázat célja

A betegek számára törvényekben biztosított jogok érvényesítésének elősegítése. A betegjogi jogvédelem támogatása, valamint a betegek önsegítő, érdekérvényesítő csoportjai és szervezetei részvételének és érdekérvényesítésének segítése.


A pályázók köre Jogi személyek, civil szervezetek, szakmai műhelyek, a betegek sorstársi- és önsegítő csoportjai, klubjai, az érdekeik képviseletét ellátó helyi és országos szervezetek. Egyének önállóan nem pályázhatnak.

A pályázni lehet

A betegek jogvédelmének megerősítése érdekében az alapítvány támogatást nyújt olyan betegjogi irodák működtetéséhez vagy létrehozásához, amelyek vállalják, hogy jogi tanácsadást, illetve jogvédelmet nyújtanak azoknak a jogsérelmet szenvedett betegeknek, akiknek joghoz jutása szociális helyzetük vagy egyéb okok miatt nem biztosított.

Támogatást kérhetnek a betegeket képviselő sorstársi- és önsegítő csoportok, szervezetek, amelyek vállalják, hogy a gyógyítás meghatározott területein figyelemmel kísérik a betegjogok érvényesülését, s az ennek során szerzett tapasztalataikat értékelik, fellépnek a jogsérelmek megszüntetése érdekében, valamint tanácsadást nyújtanak a sérelmet szenvedett betegtársaik számára.

A betegek érdekképviseletének hatékonyabb érvényesítése érdekében pályázni lehet a betegek érdekeinek érvényesítését célul tűző új sorstársi-, önsegítő csoport vagy szervezet létrehozásának támogatására, az érdekképviselet szakmai megalapozását segítő szakemberek bevonásának támogatására, más szervezetekkel való tapasztalatcserére, az érdekérvényesítéshez szükséges szakmai anyagok készítésére.

Az Alapítvány támogatást nyújt a civil szervezetek betegjogi és érdekvédelmi tevékenységét fejlesztő tréningek, képzések szervezéséhez, illetőleg betegjogi képzés költségeihez, valamint a betegek szervezetei számára nyújtott jogi (betegjogi, társadalombiztosítási, foglalkoztatási, szociális) tanácsadó szolgálat működtetéséhez.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. június 30.

Programvezető: Sándor Brigitta  mail.gif (1194 bytes)