Logo.gif (28367 bytes) INFORMÁCIÓS JOGOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK  KÓDSZÁM:
581

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. október 10-én lejárt

A pályázat célja

A pályázat azon civil szerveződéseket és nonprofit szervezeteket kívánja támogatni, melyek elősegítik, hogy az emberek kiismerjék a hagyományos és az új információ- és adatkezelési technológiák előnyeit és veszélyeit, ismerjék jogaikat, jogérvényesítési lehetőségeiket, s az ezt elősegítő technológiákat.  


A pályázók köre

Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, öntevékeny csoportok, továbbá nonprofit és regionális műsorszórók, internetes folyóiratok, valamint az új számítógépes és hálózati médiumok. 

Nem pályázhatnak:

 • üzleti vállalkozások (kivéve, ha a fenti tevékenységek valamelyikét a pályázó gazdasági társaság formájában végzi)

 • nyomtatott sajtó

A programban nem kérhető támogatás Internet-hozzáférésre, illetve tárgyi eszközökre.
 


Pályázati kategóriák

A pályázat körébe tartozó /jog/területek az internetes hálózati világban, és azon kívül

 •  információs önrendelkezés (adatvédelem)

 • információszabadság (a közinformációkhoz való hozzáférés, a közinformációk közérthetővé tétele)

 • lehallgatás, lehallgathatóság, illetve "a kódolás joga"

 • a copyright és az új információs technológiák kapcsolata

 • a fogyasztók és választók befolyásolása, üzleti, politikai, ideológiai direkt marketing


Pályázni lehet

A fenti pályázati kategóriákban elsősorban a következő tevékenységeket támogatja a szakkuratórium:

 • ismeretterjesztés, tájékoztató kiadványok készítése

 • kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcsere hazai és nemzetközi szervezetekkel (külföldi kiutazás támogatására nem lehet pályázni, külföldi szakértők meghívására igen, amennyiben a szakértő előadást tart nyilvános rendezvényen)

 • vitafórumok, hírlevelek, nyilvános dokumentációk létrehozása és működtetése

 • műsorok készítése

 • jogsegély, tanácsadás és ennek széleskörű elérhetővé tétele

 • esetek gyűjtése, feldolgozása, nyilvánossá tétele

 • etikai kódexek, megállapodások létrejöttének elősegítése

 • jogérvényesítésre alkalmas új információs technológiák használatának oktatása, elterjesztése,

 • más, a pályázat céljainak megvalósulását elősegítő elképzelések

Nem tartozik a pályázat körébe a hagyományos műfajok szerzői jogi és a sajtószabadságot érintő problémáival kapcsolatos tevékenység támogatása.


Előnyt élveznek

azok a pályázók akik/amelyek a nyilvánosság érdekében kifejtett tevékenységüket maguk is nyilvánosan végzik. (e-mail cím feltétel, honlap előny.)

 • azok a pályázók, akik/amelyek a következő technológiák, eljárások használatát elősegítő pályázati programot nyújtanak be:

 • PET (Privacy Enhancing Technologies), közérdekű adatbázisok használatát elősegítő technológiák, az (elektronikus) információszabadság gyakorlását elősegítő technológiák, anonim remailer-ek, proxy szerverek stb. 


A program egész éves kerete: 17 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. december

Programvezető: Tóth Viktória  mail.gif (1194 bytes)

 

Néhány - a témával kapcsolatos - webhely tájékozódásul
www.gilc.org

www.epic.org

www.epic.org/privacy/tools.html

www.IDcide.com

www.zero-knowledge.com

www.PrivaSeek.com

www.w3.org

www.truste.org

www.privacyinternational.org

www.eff.org

www.ifea.org

www.dfc.org

www.obh.hu/adatved/magyar/index.htm