Logo.gif (28367 bytes) KÖNYVTÁR-TÁMOGATÁSI PROGRAM  KÓDSZÁM:
437

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. május 2-án lejárt

A pályázat célja

Az esélyegyenlőség javítása az információ elérhetőségének terén, a magyarországi nyilvános könyvtárak új szolgáltatásainak és az ezekhez szükséges továbbképzés, metodika kidolgozásának támogatásával.


 

Az alábbi három kategóriában lehet pályázni a projekt költségeinek 50%-os résztámogatására:

A./ Nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári ellátásának fejlesztésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő megyei könyvtárak.

Támogatás kérhető:

  • anyanyelvi dokumentumok beszerzéséhez, különös tekintettel az alap- és középfokú oktatás irodalmát kiegészítő művekre (A beszerzésnél figyelembe kell venni az ellátandó területet. Előnyben részesülnek a regionális ellátást megszervező könyvtárak);
  • a kisebbségek számára nyújtandó anyanyelvi szolgáltatások propagandájára, PR költségekre;
  • új szolgáltatások módszerének kidolgozására és elterjesztésére.

 

B./ Egészségkárosodottak könyvtári ellátásának megszervezésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő városi könyvtárak

Támogatás kérhető:

  • "könyvet házhoz" szolgálat megszervezéséhez a szociális gondozó hálózattal együttműködve;
  • telefonos zöld szám működtetéséhez egy évre - a tapasztalati adatok begyűjtési és publikálási kötelezettségével;
  • az egészségkárosodottak könyvtári ellátását szolgáló új módszerek kidolgozásához;
  • eszköz beszerzésre gyengénlátók, vakok olvasási lehetőségeinek megteremtésére.

 

C./ Közhasznú információs szolgáltatások fejlesztésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő megyei és városi könyvtárak.

Támogatás kérhető:

  • technikai eszközök és dokumentumok beszerzéséhez;
  • adatbázisok létrehozásához (Törekedni kell a régióban működő rendszerek összekapcsolására. Előnyben részesülnek a kistérségi közös adatbázisok létrehozói);
  • közhasznú információs modell kidolgozásához, tréning anyag elkészítéséhez, tanfolyam szervezéséhez.

 


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. szeptember 30.

Programvezető:   Szőke Katalin mail.gif (1194 bytes)