Logo.gif (28367 bytes) EAST TRANSLATES EAST  KÓDSZÁM:
426

Vissza a programok felsorolásához

A Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) közös könyvtámogatási pályázatot hirdet olyan társadalomtudományi, filozófiai és művelődéstörténeti, valamint szépprózai művek megjelentetésére, amelyek az elmúlt években vagy a közelmúltban íródtak és jelentek meg valamely volt szocialista országban, és ott komoly olvasói és kritikai visszhangra találtak.

Beküldési határidő: 2001. május 18-án lejárt

A pályázat célja

A művek autentikus és színvonalas magyar fordításban történő megjelentetése.


A pályázók köre Magyar (cég)bíróságon legalább egy éve bejegyzett hivatásos kiadók, amelyek e téren komoly szakmai gyakorlattal és hagyományokkal rendelkeznek. A pályázaton magánszemélyek, fordítók nem vehetnek részt.

A pályázni lehet

Egy kiadó legfeljebb három címre pályázhat, amelyek mind műfajukat, mind tudományos, illetve esztétikai értéküket tekintve megfelelnek a pályázat célkitűzéseinek, és szellemiségük összhangban áll a nyitott társadalom filozófiájával.

A pályázó kiadók közül a kuratórium annak biztosít elsőbbséget, amelynek nagyobb a költségekben vállalt önrészesedése, valamint terjesztési terve (fogyasztói ár vö. példányszám, célzott olvasóréteg) a legígéretesebb. A támogatás nagysága - a kiadás kategóriájától függően (kartonált, illusztrált, keményfedelű stb.) - szerzői ívenként maximum 25.000-30.000 forint.

A kuratórium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a szerkesztő mellett kontrollszerkesztőt és/vagy szaklektort is alkalmaznak.

A két intézmény e közös könyvtámogatási programja a mű teljes megjelentetési költségeit nem fedezi, így vagy a copyright-ot és a fordító(k) honoráriumát, vagy a gyártási költségeket vállalja át, de a kettőt együtt semmiképp.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. június vége

Programvezető:   Szőke Katalin mail.gif (1194 bytes)