Logo.gif (28367 bytes) EAST-EAST PROGRAM
2001 
KÓDSZÁM:
404
wpe2E.jpg (3345 bytes)

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: folyamatos
A pályázatokat legalább két hónappal az adott rendezvény időpontja előtt kell beadni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy feltétlenül
olvassák el a kérdőíven található angol nyelvű tájékoztatót!

A pályázat célja:
A Közép- és Kelet Európában lezajlott változásokat követően a térségben lehetővé és szükségessé vált, hogy az egyes országok között - átlépve a nyelvi és országhatárokat - meginduljon a valódi kommunikáció és együttműködés. Az East-East Program - a Kelet-Európában és Közép-Ázsiában kiépített Soros Alapítványok hálózatában rejlő lehetőségek kihasználásával - azt kívánja megvalósítani, hogy a régió népei közelebb kerüljenek egymáshoz, a társadalmi átalakulásokkal együttjáró nehézségeket együtt, egymás tapasztalatait is felhasználva próbálják megoldani. Az East-East Program - mintegy közvetítő mechanizmusként szolgálva - segítséget kíván nyújtani a különböző szakterületeken tevékenykedő intézeteknek, non-profit szervezeteknek, tudományos dolgozóknak, kutatóknak és szakembereknek abban, hogy az egyidejűleg több országot érintő, együttműködésen alapuló kapcsolatok kiépítésével gyakorlati megoldásokat kereshessenek a poszt-kommunista társadalmak előtt álló komplex problémákra.


East-East programok elindítására és támogatás megpályázására akkor van lehetőség, ha a Soros alapítványok hálózatán belül legalább két olyan ország érintett a programban, ahol Soros alapítvány működik*.

(* Albánia, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Grúzia, Horvátország, Jugoszlávia, Kazahsztán, Kirgiztán, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Mongólia, Montenegro, Románia, Oroszország, Örményország, Szlovákia, Szlovénia, Tadzsikisztán, Ukrajna, Üzbegisztán)

A Magyarországról szervezett East-East programok (un. "hosting" programok) esetében tehát a Magyar Soros Alapítvány kezdeményezi a program elindítását azáltal, hogy pályázatot fogad el a magyarországi szervező intézménytől és továbbít döntésre az Open Society Institute Regionális East-East Programirodájának. Elfogadott "hosting" pályázat esetén a partner Soros alapítványok a saját országukban a résztvevők - amennyiben a szervező intézmény ezt nem meghívásos alapon intézi - kiválasztásában és anyagi támogatásában vesz részt. (Ez történik tehát abban az esetben, ha magyar résztvevői vannak egy külföldi Soros alapítvány által koordinált East-East rendezvénynek. Ekkor a Magyar Soros Alapítvány feladata a külföldre utazó meghívottak számára a megfelelő támogatások biztosítása szerződéskötési eljárás keretében.)


A pályázók köre: non-profit szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek, ifjúsági szervezetek
Pályázatot nem fogadunk: magánszemélyektől

A pályázat követelményei és menete:
Pályázni kizárólag az e célra szolgáló, angol nyelvű űrlap letöltésével lehet, melyen a részletes pályázati követelmények megtalálhatók.

Az angol nyelvű pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Támogatás szempontjából előnyben részesülnek:

Az East-East Program az alábbi témakörökre helyezi a hangsúlyt a társadalmi fejlődés, átmenet és megújulás területén belül:

  • a civil társadalom, civil szféra erősítése és sokszínűbbé tétele;
  • jog és helyi önkormányzatok;
  • a gazdasági reformfolyamatok hatásai, az átmenet gazdasági, társadalmi és politikai következményei;
  • nemzetiségek, kisebbségek és emberi jogok;
  • multikulturalitás, más kultúrák elfogadása, kulturális kölcsönhatások;
  • közegészségügy - egészségmegőrzés, innovációk az egészségügy és szociális gondoskodás szférájában;
  • környezetvédelem és ökológia, egyes ügyek érdekképviselete ("advocacy").

A program keretében nem pályázható támogatás:

Programvezető: Mankovits Adrienne email:mankovits@soros.hu