Logo.gif (28367 bytes) CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK AZ OKTATÁSBAN KÓDSZÁM:
286

Vissza a programok felsorolásához

A program 2001-ben már nem pályázható.

A pályázatok beküldési rendje 2001-ben

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ

ÉRTESÍTÉS A DÖNTÉSRŐL

2001. január 30. 2000. április vége
2001. augusztus 1. 2001. október   vége

A pályázat célja

Szabadelvű eszmék és értékek által vezérelt állampolgári közösségek oktatáshoz kötődő kezdeményezéseinek támogatása, melyek a civil társadalom megerősítését segítik elő.

Olyan színvonalas, az alap-, közép- vagy felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó civil szervezeti kezdeményezések támogatása, melyek kívül esnek a hivatalos, "akkreditált" köz- és felsőoktatás területén, számukra nem elérhetők ezek pályázati forrásai.


A pályázók köre A program keretében civil szervezetek (pl. önszerveződő diákegyesületek, liberális szabadiskolák, stb.), oktatási intézményekhez kapcsolódó szervezetek és egyének egyaránt pályázhatnak támogatásért, amennyiben célkitűzéseik, tevékenységük illik a program szelleméhez.

Programvezető: Héjj Katalin mail.gif (1194 bytes)