Logo.gif (28367 bytes)

IF YOU ... 
A Soros Alapítvány és a Levi's közös programja

KÓDSZÁM:
243

wpe6F.jpg (3470 bytes)

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2001. november 26-án lejárt

A pályázat célja

Magyar középiskolások (14-18 éves korosztály) helyi, kreatív, önállóan tervezett és bonyolított közösségi programjainak pénzbeli támogatása, a projektek vizuális dokumentálása és az eredmények kommunikálása

Az "IF YOU..." program célja, olyan - fiatalok által önállóan szervezett - közösségi programok támogatása, melyek tervezése, szervezése és megvalósulása során azokat a magatartásformákat gyakorolják, amelyeket majd felnőttként, a nyitott, az egyéni felelősségre épülő társadalom polgáraként kell vállalniuk.


A pályázók köre

Olyan magyarországi öntevékeny, 14-18 éves fiatalokból álló csoportok, valamint civil ifjúsági szervezetek pályázathatnak, melyek

  • diákok aktív részvételével működnek

  • iskolai szervezet fennhatósága alá nem tartoznak

  • nem civil szervezet esetében egy általuk felkért felnőtt támogatásával nyújtják be kérésüket


A pályázni a következő témakörökben lehet
  • a helyi ifjúsági közösségek fejlesztése

  • helyi ifjúsági együttműködések, civil hálózatok kiépítése, információ-csere

  • helyi nyilvánosság, az ifjúságot érintő ügyekbe való beleszólás lehetősége

 A kuratórium kiemelten értékeli majd az újszerű, eredeti és kreatív ötleteket, valamint a hátrányos helyzetű fiatalokkal kapcsolatos pályázatokat.

 Pályázati feltétel a támogatott programok vizuális (kiadvány, fotó, videó, web, stb.) dokumentálásának vállalása.


A pályázatonként elnyerhető támogatás maximális összege: 150.000.- Ft

A tervezett  támogatási keret: 9,5 millió forint, melynek felét a Levi's Alapítvány ajánlotta fel.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. december

Programvezető:   Tóth Viktória mail.gif (1194 bytes)

Hit Counter