Logo.gif (28367 bytes) FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ÉRZÉKSZERVI ÉS MOZGÁSSÉRÜLT FIATALOK SEGÍTÉSE KÓDSZÁM:
232

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. augusztus 31-én lejárt

A pályázat célja

A felsőoktatásban tanuló fogyatékkal élő fiatalok esélyegyenlőségének és integrálásának elősegítése, másokra utaltságuk csökkentése és önrendelkezésük fokozása. A támogatás sokféle igényének és lehetőségének körében e pályázat elsősorban a személyi segítők igénybevételéhez nyújt támogatást.


A pályázók köre

Egyéni pályázók: felsőoktatási intézményben tanuló súlyosabb fogyatékossággal élő fiatalok* (hallássérültek, látássérültek, mozgáskorlátozottak, olvasási, írási, vagy beszédzavart mutatók).

Pályázhatnak a 2001/2002-es tanévben a felsőoktatásban tanuló hallgatók.


A pályázati témakörök

Pályázni személyi segítők foglalkoztatásának támogatására lehet. A személyi segítők köre mind a feladat, mind a személyek tekintetében nyitott. A segítségnyújtás kiterjedhet mindazon feladatokra, amelyek a tanulással, az egyéb intézményi programokon való részvétellel vagy a közlekedéssel kapcsolatosak: például jegyzetelésre, felolvasásra, jel-, illetve orális tolmácsolásra, szövegek beírására Braille-könyvek biztosításához, szövegek magnóra mondására, korrepetálásra (tutorálásra), közlekedés segítésére, ill. szállításra.
A segítő személye lehet diáktárs, más külső személy, akár családtag is. A segítőt a pályázó maga találja meg és kéri fel. Pályázni lehet kisebb, a tanuláshoz szükséges eszközökre is. Az eszközről pontos leírás (megnevezés, típus, ár) szükséges.


A támogatás időtartama és összege

Pályázhatnak egész évi segítői ösztöndíjra - a 2001/2002-es tanévre - a felsőoktatásban tanuló (vagy most szeptemberre felvett) hallgatók. A második félévre szóló segítői ösztöndíj kiutalásának feltétele az elvégzett első félév igazolása az index megfelelő oldalainak másolatával

Pályázható segítői ösztöndíj: max. 10.000 Ft/hó, max. 10 hónapra.

A segítői ösztöndíjon felül pályázni lehet kisebb, a tanuláshoz szükséges eszközökre is. Ennek összegét a Kuratórium egyénileg határozza meg.


Az elbírálás szempontjai

A pályázatok egyre növekvő száma miatt előnyben részesülnek:
.       a legsúlyosabb akadályozottsággal élő diákok
.       azok, akik más szervezettől nem részesülnek támogatásban

Százezer forint feletti összeg megítélésénél a Kuratórium figyelembe veszi a pályázó szociális helyzetét, valamint az előző évben kapott támogatás összegét.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:

Programvezető:   Erdős Krisztina mail.gif (1194 bytes)

*A fogyatékosság jellegének és mértékének igazolása történhet:

1. A fogyatékossági támogatás jogosultságának elbírálása során  készült szakvélemény másolatával ( "Az Országos Orvosszakértői Intézet. fokú bizottságának szakvéleménye a súlyos fogyatékosság minősítéséről"). Ld. a 206/2000. (XII.11.) számú kormányrendelettel módosított 141/2000. (VIII. 9.) számú kormányrendeletet.

 2. Ennek hiányában küldje el  másolatban a Területi Államháztartási Hivatal határozatát a fogyatékossági támogatásra jogosultságról (ld. a fentemlített kormányrendeletet). Ehhez kérjük csatolni a fogyatékos állapotot okozó kórkép megnevezését tartalmazó orvosi igazolást (pl. kórházi zárójelentést).

 3. Ha a pályázó nem rendelkezik a fenti dokumentumokkal, akkor az alábbi adatokat tartalmazó 1 évesnél nem régebbi olvasható orvosi igazolás szükséges:

  • a fogyatékosság mértéke:
látássérülés esetén: a megfelelő korrekció használatával mért látásélesség, látótér, a látási képességet befolyásoló egyéb tünetek (pl. nystagmus)
halláscsökkenés esetén a hallóképesség pontos leírása (a beszédfrekvenciákon mért hallásküszöb), segédeszköz használata mellett a beszédmegértés szintje hallási úton, a szóbeli kifejezőkészség szintje;
mozgáskorlátozottság esetén a mozgásképesség pontos leírása: a helyzet- és helyváltoztatás módja és az ehhez igényelt segédeszköz, vagy személyi segítség; terhelhetőség; kézhasználat.
diszlexia, diszgráfia  esetén a pályázó általános iskola felső tagozatos, esetleg középiskolás korában készült részletes (a logopédiai és pszichológiai vizsgálatok eredményeit egyaránt tartalmazó) szakvélemény másolata.
súlyos beszédzavar esetén egy évesnél nem régebbi részletes logopédiai szakvélemény, szervi eredetű beszédzavar esetén orvosi igazolás is szükséges.