Logo.gif (28367 bytes) A SZAKKOLLÉGIUMI HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE KÓDSZÁM:
2402

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. március 10-én lejárt

A pályázat célja

A támogatás képzési és kulturális programokra, alapvető infrastruktúra beszerzésére, ill. felújítására, könyvbeszerzésre, kiadvány-előállításra stb. kérhető.

A Kuratórium az oktatási és tudományos programok közül előnyben részesíti azokat, amelyek kapcsolódnak az egyetemi, főiskolai képzéshez, annak megújításához, szakmailag azt kiegészítik és elmélyítik. Amennyiben ez kimutatható, a pályázati program leírásában kell erre utalni és röviden ismertetni a hivatalos tantervhez való kapcsolódást (ld. Pályázati anyag 3. pont).

Építkezések, beruházások ebben a programban nem támogathatók.


A pályázók köre

A Soros Alapítvány e pályázat révén olyan kollégiumoknak kíván komplex támogatást nyújtani, melyek szakkollégiummá akarnak válni, a mellékelt Szakkollégiumi Követelményrendszer (SZKR) kritériumait meghatározott időn belül teljesítik, ebben az irányban mind működési és szervezeti rendjükben, mind követelményrendszerükben, mind tevékenységükben lépéseket tettek.
A hiányzó elemek megvalósítását, valamint a már meglévők működtetését támogathatja az Alapítvány.

Ebben a programban pályázhattak azok a szakkollégiumok is, melyek a 2000/2001-es tanévre nem kaptak meghívást a fenti ismertetésben leírt két meghívásos pályázati kategóriára.


A pályázat követelményei Az Alapítvány az intézmények alapfeladatához a pályázatban megjelölt célra nyújt kiegészítő jellegű támogatást. Az intézmények működtetésének alapköltségeire (munkabérek, közterhek, épületüzemeltetés, általános adminisztráció) fedezet e pályázatban nem tervezhető, ill. az elnyert pályázati támogatásból ezekre pénz nem vonható el.
A pályázatok egy tanévre szólhatnak. A jelen pályázati konstrukcióban nem volt lehetőség több évre előre támogatásért folyamodni.

A szétosztható összes támogatás

A 2000/2001-es tanévre szétosztható keret e kategóriában kb. 8,5 millió Ft.


Programvezető Geszti Judit mail.gif (1194 bytes)

A Soros Alapítvány az 1998/99-es tanévtől az eddigieknél nagyobb szabású, több alprogramból álló támogatási programot indított az egyetemi és főiskolai kollégiumokban folyó, a kollégiumi diákvezetés által kezdeményezett és szervezett oktatási, tudományos és kulturális tevékenységek komplex támogatására, a szakkollégiummá válás elősegítésére, s mindezeken keresztül a szakkollégiumok értelmiségképző, a felsőoktatást segítő és közösségszervező szerepének erősítésére.

A szakkollégium mind a legigényesebb képzésnek és művelődésnek, mind a demokráciára való nevelésnek, a közéleti szerepvállalás megtanulásának, mind pedig a civil társadalom szerveződésének a legkitűnőbb terepe. Az Alapítvány elő kívánja segíteni ezen intézményi formának a lehetőségekhez mért gyarapítását, illetőleg a meglévő intézmények kiegyensúlyozott működését.

A programcsomag a 2000/2001-es tanévre 3 alprogramból áll, melyek külön pályázati kérdőíveken pályázhatók: 2401 Szakkollégiumi intézménytámogatás (meghívásos pályázat), 2402 A szakkollégiumi hálózat bővítése (nyílt pályázat), 2405 Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére (meghívásos pályázat).

A meghívandók körét az Alapítvány illetékes kuratóriuma évente állapítja meg belső "akkreditációt" követően, melynek alapját a Szakkollégiumi Követelményrendszernek (SZKR - ld. mellékelve) való megfelelés, valamint a pályázati anyag és beszámolók képezik.

A pályázásra meghívott szakkollégiumok a 2000/2001-es tanévben: BDTF Németh László Szakkollégium, BKE Rajk László Szakkollégium, BKE Széchenyi Szakkollégium, BKE Társadalomelméleti Kollégium, ELTE Bibó Szakkollégium, ELTE TTK Bolyai Kollégium, JPTE Kerényi Károly Szakkollégium, PPKE Prohászka Műhely Szakkollégium.

Nyilfel.gif (1036 bytes)