Logo.gif (28367 bytes) ROMA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS REHABILITÁCIÓS PROGRAM KÓDSZÁM:
896

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. szeptember 29-én lejárt

A pályázat célja A Soros Alapítvány pályázatot hirdet komplex szociális, egészségügyi és rehabilitációs programokra. Pályázni olyan programokkal lehet, melyek az elszegényedett térségek településein, telepszerű elkülönültségben (utca, sor, telep) élő roma népesség egészségügyi ellátásának, közegészségügyi helyzetének és lakókörnyezeti viszonyainak javítását célozza meg. Előnyben részesülnek az olyan pályázati programok, melyek nem az elkülönítést fenntartó és erősítő, hanem a roma és nem roma népesség együttműködését is előmozdító elképzeléseket tartalmaznak.

A pályázók köre Roma közösségek fenti célokra alakuló civil szerveződései, települési és kisebbségi önkormányzatok, szakápolói és gondozói intézményeik ill. tagjaik, érintett civil szervezetek vagy közhasznú társaságok, házi orvosok, ill. ÁNTSZ és szervezetei, szakorvosi rendelők és kórházak ill. azok tagjai.

A pályázatot a fenti körből bárki benyújthatja, de a pályázatnak tartalmaznia kell az intézményes vagy egyéni résztvevők körét (pl. nevét, inté
zményi ígérvényt, együttműködési megállapodásokat, az együttműködési formák konkrét részletezését)

A pályázati kategóriák
  1. egy-egy kistérség településeinek összefogásával, megfelelő szakemberek, oktatási intézmények, munkaügyi központok, stb. bevonásával a térségben élő roma és nem roma fiatalok számára egészségügyi és szociális segítő képzést szerveznek. A sikeresen végzett fiatalok számára, képzettségüknek megfelelő, rendszeres alkalmazást biztosítanak a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül, akár közhasznú foglalkoztatás formájában is. Előnyben részesülnek azok a programok, melyek a telepszerűen elkülönült roma népesség fiataljai közül választják ki a kiképzendő fiatalokat.
  2. a telepszerű (utca, sor, telep) elkülönültségben élő roma népességen belül olyan egészségügyi bázisokat hoz létre, melyek alkalmasak elsősegélynyújtásra, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásra, telepeken lévő közegészségügyi, betegségmegelőző ill. gyors betegség elhárító tevékenységre és gyógyító-megelőző-felvilágosító munkára. Előnyben részesülnek azok a programok, melyek a különböző intézményeket, szervezeteket összefogja, koordinálja az egészségügyi állomások létrehozásában, segítik és szakmailag irányítják az adott állomások tagjait, ill. a velük folyamatosan kapcsolatot tartó egészségügyi intézmények képviselőit és a roma közösségek keretein belül végzik gyógyító-megelőző-felvilágosító munkájukat. A bázisok létrehozásának programjában konkrétan jelöljék meg azon személyeket, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ilyen irányú átképzési programon részt vettek, jelenleg is a szociális-egészségügyi ellátási rendszeren belül dolgoznak, vagy megfelelő szakmai segítség mellett a fenti célok megvalósítására alkalmasak. Előnyben részesülnek azok a programok, melyek a létrehozandó bázisok roma munkatársait folyamatosan foglalkoztatják , ill. a telepszerű körülmények közötti tevékenységen túl bevonják és foglalkoztatják őket az egészségügyi-szociális intézmények keretein belüli hasonló jellegű tevékenységbe
  3. a telepszerű elkülönültségben élők lakókörnyezeti viszonyainak javítására, tereprendezésére, higiénikus viszonyainak javítására, játszóterek kialakítására, folyamatos tereprendezésre és karbantartására, stb. vonatkoznak. Előnyben részesülnek az olyan közhasznú vagy egyéb foglalkoztatásban megvalósuló, infrastrukturális, (utak, ivóvíz, csatorna) fejlesztési munkák, melyek oldják, és kiegyenlítik az adott településen belüli infrastrukturális különbségeket, különös tekintettel a telepszerű elkülönülésből adódó hátrányokat.

Kiemelten előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek több települést bevonó, a fenti (1,2,3 vagy ezek közül bármelyik kettő) pontokban foglalt célokat egységesítő pályázati programokat nyújtanak be.


A pályázni lehet: A képzési programok lebonyolítási és működési költségeire, eszközköltségeire, indokolt esetben ösztöndíjakra.
  1. Az egészségügyi állomások létrehozásának működési és eszközköltségeire, indokolt esetben ösztöndíjakra.
  2. A környezeti, rehabilitációs programoknál eszközköltségre, anyagköltségre többletfoglalkoztatással járó költségekre és a közhasznú foglalkoztatásnál max. önrészig

Az átképzési programoknál és a közhasznú foglalkoztatásnál a jelenleg érvényben lévő hatályos munkajogi szabályok a pályázó számára kötelezőek.
Az átképzési programoknál a munkaügyi központokkal való együttműködési szerződés, a közhasznú munka esetén a többszörösen módosított az 1991.IV.tv16/A paragrafus ill. az egyéb törvényi háttér meglétének igazolása szükséges, melyet a foglalkoztatónak a munkaügyi központok igazolásával együtt a Soros Alapítvány felé a pályázathoz csatolnia kell.
A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a program megvalósítását segítő egyéb anyagi alapokat, azok mértékét és ezek forrásait.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje 2000. december vége

Programvezető:   Sándor Brigitta mail.gif (1194 bytes)