wpe3C.jpg (7563 bytes) wpe1F.jpg (6998 bytes)

wpe20.jpg (1546 bytes)

 • Az Év Adakozásban Élenjáró Gazdasági Szervezete Díját az Inter-Európa Bank Rt. kapta, mert az egész évi folyamatos adakozása után, külön karácsonyi ajándékban részesített több civil szervezetet. Ezt az ügyfeleinek küldött karácsonyi üdvözlőlapon ki is emelte, így azok számára is példát mutatott.
 • Az Év Adakozásban Élenjáró Magánszemélye Díját a kuratórium Fischer Lenkének ítélte, aki alacsony nyugdíjának jó részét főként szociális és kulturális feladatokat ellátó intézményeknek juttatta.
 • Az Év Nonprofit Szervezete Díjat a Drog Stop Budapest Egyesület kapta, mert egy országos probléma megoldásán fáradoznak nagy hatékonysággal, kevés pénzzel, sok önkéntes munkával.
 • Különdíjat kapott életművéért dr. Gayer Gyuláné Anikó szociológus, aki évtizedek óta rengeteget tett a szociális munkás szakma megteremtéséért és a civil gondolkodás és etika elterjedéséért.

wpe21.jpg (1588 bytes)

 • Az Év Adakozásban Élenjáró Gazdasági Szervezete Díját a P&P Pékáru Bt.-nek, mivel a Kunszállás és tágabb környezete igényeit felismerve pékáruval és pénzadományokkal látja el a rászorulókat több millió forint értékben, bevételük 2,6 %-át fordítva ilyen nemes célokra. Fontos lenne, hogy példájukat a magyar és magyarországi vállalkozók kövessék.
 • Az Év Adakozásban Élenjáró Magánszemélye Díját Andor György Károly, római katolikus ferences pap és tanár kapta, aki hivatásán túl, magánemberként személyes tartalékaiból is nagylelkűen adakozik (pl. tankönyveket, játékokat a szellemi fogyatékosok iskolájának és tárgyi adományokat kórházaknak) úgy, hogy az adományozottak ne tudják meg, hogy az ajándék tőle származik.
 • Az Év Nonprofit Szervezete Díját az Egri Alternatív Kulturális Egyesületnek ítélte oda a kuratórium, mert a szervezet célját és annak megvalósítási módját példaértékűnek találta. Az Egri Alternatív Kulturális Egyesület azt tűzte ki célul, hogy olyan komplex kulturális központot működtessen, ahol a fiatalok az eluralkodó negatív jelenségekre, az ifjúságot érintő kérdésekre választ találnak, és a kulturált környezetben nyújtott szórakozási lehetőségeken túl oktatási programokon is részt vehetnek.

wpe22.jpg (1465 bytes)

 • Az Év Adakozásban Élenjáró Magánszemélye Koczka Ferenc, aki a Szegedi Nemzeti Színház karmestereként egy szegedi nyolc gyermekes család javára az édesanya halála után nagyszabású gálaestet szervezett a város sok művészének és megbecsült polgárának mozgósításával.
 • Az Év Nonprofit Szervezete az Európa Jövője Egyesület, melyet Kecskeméten 1990-ben 158 állampolgár hozott létre azzal a céllal, hogy gyermektalálkozók szervezésével megismertesse a különböző országok életét és szokásait, s hogy a gyerekek az európaiság szellemében megtanulják becsülni és elfogadni a másságot. A szervezet munkáját több száz felnőtt önkéntes segíti.
 • Az Év Adakozásban Élenjáró Gazdasági Szervezete a Shell Hungary Rt. lett, amely 1992. évi megalakulása óta olyan következetes adományozási politikát folytat, mely Magyarországon még igen ritka. A vállalat részt vesz a helyi közösségek értékteremtő munkájában, és az igényekre reagálva néhány fontos kezdeményezés anyagi biztonságát folyamatosan is megteremti. A Shell Hungary Rt. az ifjúsági kezdeményezések, az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a szociálpolitika és a környezetvédelem területén is tudatos adományozási tevékenységet folytat. Példaértékű a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Magyar Nemzeti Galériával és a Peter Cerny Alapítvánnyal és az Életpálya Alapítvánnyal kialakított tartós együttműködése.

wpe23.jpg (1842 bytes)

 • Az 1998. Év Adományozásban Élenjáró Gazdasági Szervezete: MATÁV Rt., amely megalakulása óta fontosnak tartja gazdasági szerepéhez méltó kötelezettségvállalását a magyar kulturális és közéletben. E tevékenységét 1995 óta középtávú stratégia által szabályozott módon végzi. Támogatói tevékenysége jól elkülöníthetően három részből áll: adományozásból, szponzorálásból és intézményi mecenatúrából. A MATÁV évente bevételének mintegy 0,5 %-át fordítja társadalmi célokra.
 • Az 1998. Év Adományozásban Élenjáró Magánszemélye: Darmstädter Sándor, aki 1919-ben a létminimum alatt élő család hetedik gyermekeként született. Feleségével együtt mindketten gyári munkásként dolgoztak a műszerész szakmában nyugdíjas korukig. Miután felesége betegségben meghalt, ő nem akart jobban élni, mint azelőtt ővele, s ezért úgy gondolta, hogy a legrászorultabbak megsegítésére fordítaná azt a pénzt, amit ketten feleségével megtakarítottak, és a bankban kamatoztattak. Adományait a rászorultak iránti megértése és szeretete diktálta.
  Darmstädter Sándor 1999-ben elhunyt.
 • Az 1998. Év Nonprofit szervezetei (megosztott díj): Utcai Szociális Segítők Egyesülete és az Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány. A kuratórium megosztotta a díjat 1998-ban, mivel a díjazott két nonprofit szervezet hasonló célokért más-más módon dolgozik, két kiváló modellt különböző módon valósítva meg.

Utcai Szociális Segítők Egyesülete: Az egyesület központjában, Tatabányán évek óta hiánypótló tevékenységet végeznek. Alaptevékenységük az utcán élő rászorultak felkutatása, a kallódó fiatalok, drogosok, prostituáltak és hajléktalanok segítése.

Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány: Az alapítványt 1992-ben egy III. kerületi gyermekorvos hozta létre. 1994-ben indították el az Éjféli Sportbajnokság, mint fiatalkori, primer, preventív drog és bűnmegelőzés projektet, melynek célja, hogy a kallódó, hátrányos helyzetű, egyébként egészséges fiatalok ne az utcán csellengjenek, és drogárusok, vagy bűnözők vonzáskörzetébe kerüljenek, hanem tartalmasan, hasznosan töltsék szabadidejük.