Logo.gif (28367 bytes) KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS KÓDSZÁM:
8362

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő

2000. augusztus 31-én lejárt


A pályázat célja

A munkaerőpiacon különösen hátrányos helyzetben lévő 40 évesnél idősebb, közép- és felsőfokú végzettségű, jövedelempótló támogatásban, vagy már abban sem részesülők - közhasznú munkavégzés jogi keretein belül szabályozott, vagy azon túlmutató - többlet- és továbbfoglalkoztatásának ösztönzése.


A pályázók köre

Bármely közfeladat ellátására kötelezett, továbbá közhasznú foglalkoztatásban érdekelt intézmény (önkormányzatok, munkaügyi központok, iskolák, alapítványok, vállalkozások).

Előnyben részesülnek:

  • azok a pályázók, akik a foglalkoztatást 180 napnál hosszabb időre oldják meg
  • akik a közhasznú munka szervezését, irányítását is közhasznú foglalkoztatásban oldják meg
  • azok a pályázatok, amelyekben a program megvalósítása érdekében több intézmény együttműködésére, vagy új együttműködési struktúrák kialakítására kerül sor.

Pályázni lehetett - olyan programokkal, amelyek alkalmasak a fenti populáció bevonására a helyi vagy országos szintű önkormányzatokat terhelő, de nem kellőképpen ellátott közfeladatok elvégzésébe;

- olyan már bevált, átfogó rendszerek továbbfejlesztésével, melyek a szociális gondozói hálózat keretein belül - beleértve a közoktatási intézményeket is -, közhasznú foglalkoztatást biztosítanak a pályázati felhívásban említettek számára;

- olyan továbbfoglalkoztatási kísérleti jellegű rendszerek programjaival, amelyek a fenti populáció tagjai részére legalább 180 napon túli folyamatos közhasznú foglalkoztatást biztosítanak.

Átképzési programokat az alapítvány nem támogat!


A támogatás formái

a./ A többletfoglalkoztatással együtt járó közvetlen eszközigények támogatása
b./ A közhasznú munka bér- és járulékos költségeihez való hozzájárulás
c./ Az irányításban, szervezésben felmerülő többletköltségekhez való hozzájárulás.

A támogatások 1 évre szólnak.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. november 15.

Programvezető Szurkos Mária mail.gif (1194 bytes)

Nyilfel.gif (1306 bytes)