Logo.gif (28367 bytes) KISTÉRSÉGI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI PROGRAM KÓDSZÁM:
217

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő

2000. április 30-án lejárt


A pályázat célja

Kistelepüléseken működő iskolák informatikai eszközökkel történő ellátása.


A pályázók köre Olyan - 4 működő iskolából és azok fenntartóiból álló - kistérségi társulások pályázhattak, melyek vállalják, hogy 3 éves időtartam alatt közösen használják a támogatásként nyújtott 15 számítógépből álló hálózatot.

A pályázni lehet

A program négy, egymással együttműködni tudó kistelepülést és iskolát feltételez. Fontos feltétel, hogy a négy település (egy kistérség részeként) teljes értékű - legalább 8 osztályos - általános iskolát működtessen, az ehhez szükséges minimális gyereklétszámmal (100 diák). A résztvevő települések együttes lélekszáma nem haladhatja meg a 8.000 főt.

A rendszer keretében az Alapítvány által nyújtott 15 gépre alapozva egy-egy településen két hónapig állna rendelkezésre a "mozgó" képzési központ. A két hónap alatt az érintett évfolyamok (7., 8. osztály) napi két óra számítástechnikát tanulnának ún. epochális rendszerben. Ez természetesen azt is jelentené, hogy más tantárgy vagy tantárgyak oktatását - órafelosztását - is esetleg ehhez kell igazítani.

A négy településnek megállapodást kell kötnie a számítástechnika közös elveken történő oktatására. A négy iskola fenntartójának vállalnia kell a vezető tanár bérének finanszírozását, melyet az Alapítvány ösztöndíjas formában kiegészít. További saját erő vállalása előnyt jelent.

A pályázat keretében a pályázó iskoláknak közösen kell ismertetni, hogy milyen módon kívánják átalakítani pedagógiai munkájukat.

A szükséges hardvereket és szoftvereket az Alapítvány biztosítja, valamint a vezetőtanár részére egy évi ösztöndíját is biztosít.

Előnyt élveznek,
ahol a pályázó iskolák külső támogatók segítségével is gazdagítják felszerelésüket, valamint az együttműködésen alapuló pályázatok, ahol megjelenik a kapott támogatás széleskörű alkalmazása.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje 2000. június

Programvezető:   Koplányi Emil mail.gif (1194 bytes)