Logo.gif (28367 bytes) BETEGJOGOK, BETEGCSOPORTOK KÓDSZÁM:
801
wpe2F.jpg (2899 bytes)
wpe2E.jpg (3345 bytes)

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. április 14-én lejárt

A pályázat célja

A betegjogok érvényesítésének elősegítése az Egészségügyi Törvényben foglaltak szerint. A betegcsoportok részvételének és érdekérvényesítésének segítése a mindennapi élet területein.


A pályázók köre

Jogi személyek, civil szervezetek, szakmai műhelyek, sorstársi- és önsegítő csoportok, továbbá a velük együttműködő szakemberek vagy intézmények. Egyének önállóan nem pályázhattak.


A pályázni lehet
  1. a különféle betegcsoportok szakorvosokkal való együttműködésére, betegedukációs tevékenységre, más szervezetekkel való tapasztalatcserékre;
  2. sorstársi segítő szolgálatok működtetésére, sorstársi tanácsadók képzésének költségeire;
  3. kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzésére, kölcsönző szolgálatok felállítására;
  4. jogsegély szolgálat működtetésére;
  5. foglalkoztatási tanácsadásra;
  6. információs anyagok készítésére, és az érdekeltekhez való eljuttatására;
  7. az érdekérvényesítéshez szükséges szakmai anyagok készítésére.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje

2000. június 30.


Programvezető:  Jombach Márta mail.gif (1194 bytes)