Logo.gif (28367 bytes) ROMA KULTÚRA OKTATÁSA A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÓDSZÁM:
885

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. október 6-án lejárt

A pályázat célja

1. Olyan pedagógusképzési modellek és programok kialakítása és/vagy bevezetése, amelyek a képzés folyamatába és a tananyagba kötelezően beépítik a cigányság kultúrájának megismerését.

2. Olyan működő pedagógiai modellek és programok elterjesztése, amelyek sikeresen segítik a cigány gyerekek beilleszkedését a többségi társadalomba, valamint csökkentik a pedagógusok roma gyerekekkel szembeni előítéletét, és integrált oktatási programban teszik sikeressé a roma tanulókat. (Az Alapítvány ezen oktatási intézmények látogatását, és az ott folyó gyakorlatot (hospitálást) támogatja.)

3. A pedagógusképzési modellek és programok megvalósulásához szükséges kézikönyv megírásának, szerkesztésének, fordításának támogatása.


A pályázók köre

1. és 3. Pedagógusképző intézmények tanszékei, szakmai munkacsoportok, egyének. Előnyben részesülnek azok a pedagógusképző intézmények, amelyek iskolákkal együttműködve vagy a hallgatók - különös tekintettel roma hallgatók - bevonásával nyújtják be pályázatukat, valamint intézményen belüli és intézmények közötti együttműködést valósítanak meg.

2. Pedagógusképző intézmények olyan szakmai gyakorlatok költségeire is pályázhatnak, amelyek célja a cigány gyerekek sikeressége érdekében bevált pedagógiai módszereket alkalmazó intézményekben történő gyakorlat megszervezése és lebonyolítása.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje 2000. december

Programvezető: Héjj Katalin  mail.gif (1194 bytes)