Logo.gif (28367 bytes) INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A ROMA GYEREKEK NEVELÉSÉBEN, OKTATÁSÁBAN KÓDSZÁM:
883

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. október 16-án lejárt

A pályázat célja
  • Olyan programok támogatása, amelyek már helyi szinten bevált vagy új pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigány gyerekek beilleszkedését a többségi társadalomba, valamint csökkentik a pedagógusok roma gyerekekkel szembeni előítéletét, és integrált oktatási programban teszik sikeressé a roma tanulókat.
  • Olyan iskolaérettségi- és intelligenciavizsgálat kidolgozásának támogatása, amely az alternatív és innovatív oktatás tapasztalatait és eredményeit felhasználja és a multikulturalitás elveit a felmérési gyakorlatban érvényesíti.

A pályázók köre Olyan óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, valamint roma kisebbségi oktatási intézmények, alapítványok, szakmai közösségek, egyének akik kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét.

A pályázni lehet Az Alapítvány az elbírálásnál előnyben részesíti az óvodás és kisiskolás korú gyerekekre vonatkozó programokat.

Az Alapítvány a pályázat keretében nem ad támogatást:

  • beruházások finanszírozására,
  • külföldi utazásokhoz,
  • kulturális rendezvények szervezésére,
  • táborokra.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. december

Programvezető:   mail.gif (1194 bytes)