Logo.gif (28367 bytes) KITAGOLÁS KÓDSZÁM:
850/2

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. május 15-én lejárt

A pályázat célja

hogy elősegítse az értelmi, mozgás és halmozott fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normalizálását, közelítését kortársaikéihoz.


A pályázók köre

A: értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalok és felnőttek számára létesítendő lakóotthonok esetén: a tartós bentlakást biztosító állami, önkormányzati és egyházi fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó intézmények (fogyatékosok rehabilitációs intézete, ápoló-gondozó otthona), továbbá civil szervezetek.

B: súlyosan és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozottak számára létesítendő lakóotthonok esetén: kizárólag az érintettek és hozzátartozóik jogi személyiséggel rendelkező önszerveződő egyesületei, szervezetei.


A pályázni lehet

Kiscsoportos lakóformák létrehozására irányuló modellértékű intézmény(át)alakítási-(át)szervezési programok tartalmi kidolgozásával, szakmai előkészítésével (a műszaki tervezést, a lakók felkészítését is beleértve) és elindításával összefüggő munkadíjakra (ösztöndíjakra), továbbá a programok megvalósításához szükséges speciális eszközök, berendezések beszerzésére. A támogatás elnyerése esetén természetbeni támogatásként a lakóotthon leendő segítői közül lakóotthononként két - két fő részvételét biztosítjuk a Kézenfogva Alapítvány által szervezett 3 hetes lakóotthoni segítőképző tanfolyamon.

A Soros Alapítvány mindenekelőtt a településbe - mind elhelyezésüket, mind életmódjukat tekintve - szervesen integrált, 6-max. 12 főt befogadó, különálló lakóotthonok létrehozását támogatja. Feltétel, hogy ezekben a lakók életét a normalizációs elv szellemében az érintettekkel közösen alakítsák ki, választási lehetőségek biztosításával, a kortársakéhoz hasonló módon, hasonló térbeli és időbeli struktúrákban, családias jelleggel, a lehető legnagyobb önállóságot, önrendelkezést, részvételt és felelősségvállalást biztosítva és elvárva.

Nem lehet pályázni: telek- és épületvásárlásra, felújításra, átalakításra.


A tervezett támogatási keret: 15 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje 2000. augusztus 15.

Programvezető: Erdős Krisztina   mail.gif (1194 bytes)