Logo.gif (28367 bytes) KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE A KISTELEPÜLÉSEKEN KÓDSZÁM:
836/5

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2000. szeptember 30-án lejárt

A pályázat célja Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykún-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistelepülési önkormányzatai, a közhasznú munkáltatásra jogosult szervezetei számára megkönnyíteni, hogy közfeladataikat, elsősorban a helyi rászoruló idős lakosság ellátását, gondozását, házuk, kertjük rendben tartását, házi munkák elvégzését közhasznú foglalkoztatás keretén belül szervezzék meg.

A pályázók köre

A "pályázat célja" alatt felsorolt megyék 3500 lakosnál kisebb lélekszámú településeinek önkormányzatai, önkormányzatok által alapított szervezetei, illetve civil szervezeteik, amennyiben közhasznú foglalkoztatásra jogosultak.

Előnyben részesülnek:

  • azok a pályázók, akik a foglalkoztatást 180 napnál hosszabb időre oldják meg,
  • akik a közhasznú munka szervezését, irányítását is közhasznú foglalkoztatásban oldják meg, illetve
  • azok, amelyek benyújtói megalapozottan kilátásba helyezik, hogy az újonnan beindított közhasznú munkatevékenységek a Soros Alapítvány 1 éves támogatása után is folytathatók.

A pályázni lehet

olyan programokkal, amelyek

  • a helység, elsősorban az idős, rászoruló lakosság gondjainak megoldását összekötik a helyi munkanélküliség enyhítésével,
  • illetve amelyek legalább 180 napos foglalkoztatást biztosítanak helyi munkanélküliek számára.

A támogatás jellege:
  • elsősorban hozzájárulás a pályázati program megvalósításához szükséges olyan kisgépek, eszközök beszerzéséhez, amelyek a Soros Alapítvány 1 éves támogatásán túl is biztosítják a közhasznú foglalkoztatást,
  • másodsorban hozzájárulás a közhasznú foglalkoztatás bér- és járulékos költségeinek önrészéhez, illetve a többletfoglalkoztatással együttjáró költségekhez.

A pályázat követelményei:
  1. egy intézmény csak egy pályázatot küldhet be.
  2. a pályázati programban ismertetni kell (majd utólag igazolni szükséges), hogy milyen jellegű munkát hány emberrel kívánnak elvégeztetni.
  3. A pályázathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ határozatát arról, hogy a pályázó szervezet a közhasznú munkáltatást elnyerte, vagy arra legalábbis ígérvénye van.

A támogatásban részesülőknek biztosítaniuk kell a támogatott programra vonatkozó információk hozzáférhetőségét és részt kell vállalniuk a program során szerzett tapasztalatok közkinccsé tételében.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. december 15.

Programvezető:   Szurkos Mária mail.gif (1194 bytes)