Logo.gif (28367 bytes) ÉLETRAJZI MONOGRÁFIA MEGÍRÁSA KÓDSZÁM:
412

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. június 5-én lejárt

A pályázat célja

Soros Alapítvány pályázatot hirdet tudományos igényű s egyben olvasmányos - könyvterjedelmű - biográfia írására olyan személyiségekről, akik a huszadik század magyar történelmében (politikai, kulturális, tudományos életében) kiemelkedő (esetleg erősen vitatott) szerepet játszottak, és életművük-pályájuk befejezett.

A Magyarországon meglehetősen elhanyagolt műfaj feltámasztása, illetve művelőinek támogatása, hogy egy évig az Alapítvány ösztöndíj-támogatásával alaposabban elmélyülhessenek a kutatómunkában, illetve a mű megírásában. Az elkészült életrajz egyszerre legyen tudományos szempontból hiteles kor- és személyiségrajz, lebilincselő olvasmány és az adott tudományterület koncepcionális feltevéseinek igazolása vagy cáfolata. (Műfaji modellnek az angol-szász biográfia-írás tekinthető, amely úgy képes tudományosan hiteles életrajzot létrehozni, hogy egyben szélesebb olvasóközönséget is céloz és vonz.)

A sikeres pályázó - a kuratórium döntésének megfelelően - egy évig részesülhet havi 60.000 Ft ösztöndíjban, valamint az Alapítvány résztámogatást nyújthat a művet megjelentető kiadónak is.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. augusztus

Programvezető:  Radvánszky Katalin mail.gif (1194 bytes)