Logo.gif (28367 bytes) HOZZÁJÁRULÁS A JEFFERSON PROGRAMHOZ KÓDSZÁM:
271

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. június 2-án lejárt

A pályázat célja

Eredményes és bemutatásra alkalmas, más iskolák, iskolai osztályok által felhasználható gyakorlatok díjazása.


A pályázók köre Általános és középiskolák. Az intézményen belül pályázhat tanárcsoport, diákcsoport, tanár-diák vegyes csoport, illetve magánszemély, aki programjával az intézmény vezetésének bizalmát élvezi. Egy intézmény több pályázatot is beadhat.

A pályázni lehet

A pályamunkáknak dokumentálni kell azokat az eredményeket, amelyeket a pedagógusok és a tanulók a számítógépes hálózatot felhasználó, demokratikus mikrotársadalom alakításában elértek.

Fontos, hogy a beszámolókban szerepeljen a közös gondok, döntési feladatok számítógéppel segített megvitatása; annak megfogalmazási, érvelési és döntési fázisai; a véleményalkotáshoz, döntéshez szükséges adatok hálózati keresése; a pedagógusok tapasztalatai és a tanulók észrevételei.

A pályázatban ismertetni kell, hogy milyen módon teszi a pályázó hozzáférhetővé a pályázat tárgyát képező tapasztalatokat (pl. konferencia, web publikáció, nyílt nap stb.) más iskolai közösségek számára.


Pédák a pályázatok tartalmára:

 

Letölthető segédanyagok:
Segédanyagok a Jefferson programhoz (zip)

  • Költségvetés készítése (egyéni, családi, osztály, iskola, lakókörzet számára), a pénzfelosztás módja, annak elvei, magyarázata, változatok, indoklások, viták.
  • Közös tevékenység tervezése, célok, igények, a tanulók és szülők különböző lehetőségeinek figyelembevétele a személyiséghez fűződő érzékenységek kikerülésével, változatok, indoklások, vitamódszerek, szavazás különböző módszerekkel, egyszerű többséggel, a változatok sorbaállításával, súlyozással, a kisebbség érdekeinek figyelembevétele.
  • A közösség szervezeti és erkölcsi szabályzatának közös, demokratikus kidolgozása, az előbbi részletek szerint.
  • Személyi választások különböző feladatokra, ugyanúgy mint előbb.
  • Konfliktusos társadalmi esemény párhuzamos megírása, különböző címzettek számára (iskolatárs, barát, más nézetű egyidős gyerek, szülő, más országbeli ismerős, országos nyilvánosság). A téma lehet pl. kirekesztés közös szórakozóhelyről csoport-megkülönböztetés alapján, ebből származó verekedés, lelki sérelem, a hatóság viselkedése, stb.
  • Tanóra a multimédia komponáló CD segítségével. Tanár-diák együttműködés az anyag összeállításában, diákok által előadva.

A dokumentálás történhet írott és/vagy képi formákban, célszerűen hálózati megjelenítéssel.

A Jefferson program főbb gondolatait a Nevelés állampolgári részvételre és kreativitásra a számítógép segítségével: A Jeffersoni kísérlet c. cikk tartalmazza (Fizikai Szemle 96/1, Vámos Tibor).


Az elbírálás szempontjai: Előnyt jelent, ha az iskola saját források bevonásával is segíti a fejlesztést, valamint ha az iskola külső támogatók segítségével is gazdagítja felszerelését. Előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek együttműködésen alapuló pályázatot nyújtanak be, és a kommunikációhoz a számítástechnika korszerű eszközeit használják. További előny, ha az iskola tantestülete közös akaratról tud beszámolni pályázatában, és minél több iskolai polgárt tudnak a közös munkába bevonni.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2000. augusztus

Programvezető:   Koplányi Emil mail.gif (1194 bytes)