Logo.gif (28367 bytes) FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ, ÉRVÉKSZERVI ÉS MOZGÁSSÉRÜLT FIATALOK SEGÍTÉSE KÓDSZÁM:
232

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2000. július 30-án lejárt

A pályázat célja

A felsőoktatásban tanuló fogyatékkal élő fiatalok esélyegyenlőségének és integrálásának elősegítése. A támogatás sokféle igényének és lehetőségének körében e pályázat a személyi segítők igénybevételéhez nyújt támogatást.


A pályázók köre

Egyéni pályázók: felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok (hallássérültek, látássérültek, mozgásban akadályozottak, olvasási, írási, vagy beszédzavart mutatók).

Pályázhatnak a 2000/2001-es tanévben a felsőoktatásban tanuló hallgatók.


A pályázni lehet

Pályázni személyi segítők foglalkoztatásának támogatására lehet. A személyi segítők köre mind a feladat, mind a személyek tekintetében nyitott. A segítségnyújtás kiterjedhet mindazon feladatokra, amelyek a tanulással, az egyéb intézményi programokon való részvétellel vagy a közlekedéssel kapcsolatosak: például jegyzetelésre, felolvasásra, jel-, illetve orális tolmácsolásra, szövegek beírására Braille-könyvek biztosításához, szövegek magnóra mondására, korrepetálásra (tutorálásra), közlekedés segítésére, ill. szállításra. A segítő személye lehet diáktárs, más külső személy, akár családtag is. A segítőt a pályázó maga találja meg és kéri fel.

Pályázni lehet kisebb, a tanuláshoz szükséges eszközökre is. Az eszközről pontos leírás (megnevezés, típus, ár) szükséges.


A támogatás időtartama és összege:
  • Pályázhatnak egész évi segítői ösztöndíjra - a 2000/2001-es tanévre - a felsőoktatásban tanuló (vagy most szeptemberre felvett) hallgatók. A második félévre szóló segítői ösztöndíj kiutalásának feltétele az elvégzett első félév igazolása indexmásolattal.
  • Pályázható segítői ösztöndíj: max. 10.000 Ft/hó, max. 10 hónapra.
  • A segítői ösztöndíjon felül pályázni lehet kisebb, a tanuláshoz szükséges eszközökre is. Ennek összegét a Kuratórium egyénileg határozza meg.

Programvezető:   Erdős Krisztina mail.gif (1194 bytes)