KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KÜLFÖLDI PH.D. ÉS MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSHEZ
Supplementary Grant for Graduate Studies
KÓDSZÁM:
220

Vissza a programok felsorolásához

A pályázati határidő 1999. augusztus 19-én lejárt.

Legalább elsődiplomás - vagy a meghívó intézmény által legalább Bachelor's fokozatként elismert tanulmányokat végzett - fiatal kutatók, szakemberek pályázhattak, akik saját kezdeményezésük eredményeként felvételt nyertek valamely külföldi egyetemre vagy főiskolára posztgraduális képzésre.

Pályázni minden tudományágban lehetet.

Csak magyar állampolgárok pályázhattak.

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A Bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat, ezért kérjük, hogy telefonon ne érdeklődjenek. Amennyiben valamilyen kérésük, vagy közlendőjük volna, kérjük, hogy erről levélben értesítsék a Soros Alapítványt. A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről és fellebbezésre sem tud módot adni.

Pályázati feltételek

1) Felvétel bármely külföldi felsőoktatási intézmény posztgraduális képzést nyújtó, legalább 1 éves programjára (MA, MBA, LLM, PhD stb. fokozat megszerzésére)
Legalább 1 éves posztdoktorális programra felvettek is jelentkezhettek, akiknek hazai PhD fokozatuk van.
A képzési fok mérője a meghívó egyetem felvételi értesítése. Elképzelhető tehát, hogy az itthon elvégzett 3 évet a meghívó egyetem Bachelor's fokozatként elismeri.

2) Egyetemi, főiskolai diploma
Kivétel: ha a meghívó egyetem a fentiek szerint ismeri el az első 3 évet.

3) Tandíjra elnyert ösztöndíj (tandíjmentesség) a fogadó oktatási intézménytől (pl. az USA-ban teaching vagy research assistantship)
Államközi megállapodáson alapuló tandíjmentesség (pld. ausztriai, németországi állami egyetemeken való továbbképzés esetén) nem elégséges a pályázáshoz. Ilyen esetekben a szállás és ellátás fedezetére kell ösztöndíjjal rendelkezni (ld. köv. pont).

4) Kollégiumi vagy egyéb szállás és étkezési ellátás, vagy ennek fedezete a fogadó intézménytől (vagy ezen költségek bizonyított fedezete más forrásból - pld. egyéb ösztöndíj)

Sikeres pályázat esetén a második tanévre vonatkozóan az első tanévről készített tartalmi beszámoló, indexmásolat és írásos referencia alapján dönt a Kuratórium az első tanév végén. A teljes ösztöndíjra szóló fedezet a második tanévre is alapfeltétel.

A támogatás összege - amennyiben a pályázó anyagi körülményei változatlanok - hasonló lehet az első évihez.

Megpályázható támogatás

- max. 3.000 USD zsebpénz az egész első tanévre,
mely költhető repülő- vagy vonatjegyre, tankönyvekre, taneszközökre, helyi közlekedésre, napi kiadásokra stb.

A Soros Alapítvány e program keretében nem nyújt kiegészítést

Vissza az oldal elejére