KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI KÉPZÉSHEZ *
Special Studies Grant
KÓDSZÁM:
297

Vissza a programok felsorolásához

Pályázati határidő: 1999. május 15-én lejárt

Olyan, kiemelkedően tehetséges fiatal művészek, művészhallgatók pályázatait vártuk, akik felvételt nyertek valamely külföldi felsőoktatási intézménybe, illetve szakmai továbbképzést jelentő meghívást kaptak rangos művészeti központtól vagy társulattól (pld. zenei mesterkurzusra, műhelymunkára stb.) és tandíjmentességben részesülnek. Csak magyar állampolgárok pályázatait fogadtuk.

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság, kuratórium bírálja el. A Bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat, ezért kérjük, hogy telefonon ne érdeklődjenek. Amennyiben valamilyen kérésük, vagy közlendőjük volna, kérjük, hogy erről levélben értesítsék a Soros Alapítványt. A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről és fellebbezésre sem tud módot adni.

Pályázati feltételek

Több tanéves képzés esetén az egész tanulmányi periódus alatt egy alkalommal, de nem feltétlenül az első tanévben lehet támogatásért sikeresen pályázni. A korábban támogatást kapott pályázók ugyanabban a képzési periódusban nem pályázhatnak újra. A Kuratórium a támogatást több részletben és feltételekhez kötve - előmenetel, további tandíjmentesség vagy ösztöndíj igazolása - adhatja, ha az több tanévre szól.

A Kuratórium előnyben kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik a saját művészeti területükön Magyarországon létező felsőfokú képzésből legalább 2 tanévet elvégeztek. Ha a pályázó művészeti területén van magyarországi felsőfokú képzés és azt kívánja külföldi képzéssel helyettesíteni, a pályázathoz mellékelendő szándéknyilatkozatban külön ki kell emelni a pályázó különleges indokait a külföldön történő képzésre. A Kuratórium ezáltal kíván érvényt szerezni annak a pályázati kiírásban szereplő elvárásnak, mely szerint különlegesen tehetséges fiatal művészek jelentkezését várja külföldi szakmai továbbképzésük támogatására (és nem - itthon is elérhető - alapképzésükre). A Kuratórium ezentúl is figyelembe fogja venni a különböző művészeti ágakban szervezett itthoni és külföldi képzések sokszínűségét.

Megpályázható támogatás

A megpályázható támogatás összege 200 USD-től 4.000 USD-ig terjed, a képzés jellegétől, helyétől, időtartamától függően.

Vissza az oldal elejére