BELFÖLDI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ *
1999
KÓDSZÁM:
222

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A Rövid külföldi tanulmányutas és Konferencia programok tizennégy évvel ezelőtt, az Alapítvány megalakulásával szinte egyidőben jöttek létre.
A programok akkori célja a magyar szakemberek külföldi tapasztalatszerzése, itthon elért eredményeik, műveik bemutatása, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódás, a neves külföldi konferenciákon való részvétel, rövid távú kutatások, illetve műhelymunkák végzése volt. Indokolt a fenti célok további, részleges támogatása, azonban a megváltozott körülmények új pályázati feltételek kidolgozását, új szempontrendszer kialakítását teszik szükségessé.

A Soros Alapítvány a továbbiakban a hazai tudományos intézményi háttér támogatását is célul tűzi ki. A Rövid tanulmányutas és Konferencia programok keretében ezentúl belföldi tanulmányutakra, szakmai továbbképzést jelentő kurzusokra, rendezvényekre is lehet támogatást kérni. Az ösztöndíjra a belföldi fogadó “tudományos szolgáltatást nyújtó” intézmények munkatársai is pályázhatnak.

 

Lehetségesnek tartjuk továbbá koncentrált jelentkezési formák (pl. minikurzusok), színvonalas belföldi rendezvények közvetett támogatását is, amennyiben többen jelentkeznek egy rendezvényre. A rendelkezésre álló összeg belső felosztását a pályázó és a fogadó fél együttes költségvetésének kell tartalmaznia.

A pályázati lehetőség bővítésével közvetve tudományos iskolák formálódását szeretnénk elősegíteni; nem feltétlenül a hagyományos képzésben kialakult formákra gondolunk.

Tehát a jövőben az Alapítvány célja nemzetközi színvonalon működő magyarországi tudományos centrumok támogatása. A belföldi tapasztalatcserék elősegíthetik a már kidolgozott tudományos eredmények elterjesztését, szélesebb körben való alkalmazását is.

A bel- és külföldre szóló pályázatok azonos szakmai szempontok figyelembevétele mellett - a tudományterületek különbözőségeit, sajátosságait szem előtt tartva - azonos szakmai elbírálás alá esnek

Beérkezési határidő

A megpályázható időszak

1999. szeptember 21.

2000. január– június

I./ TUDOMÁNYOS KUTATÓK RÉSZÉRE

A pályázók köre és a pályázat célja:

  • Az Alapítvány a pályázatot magyar állampolgárságú, 45 év alatti tudományos kutatók, diplomás szakemberek számára hirdette meg rövid idejű belföldi tanulmányútjuk, szakmai továbbképzésen való részvételük támogatására az orvostudomány, természet-, és társadalomtudományok területéről.

  • A 45 évnél idősebb pályázók számára a program éves költségvetésének 10 %-át ítélheti meg a kuratórium.

Pályázati feltételek:

  • magyarországi tartózkodás (külföldről nem fogadunk el pályázatokat)
  • két elismert magyar szakember ajánlása (zárt borítékban, formanyomtatványon csatolva)
  • meghívólevél és költségvetés a fogadó intézménytől

Ugyanazt a programot kétévente csak egyszer lehet sikeresen megpályázni. Egy évben egy alapítványi támogatás vehető igénybe.

A támogatás formája:
A támogatandó tanulmányút időtartama: maximum 3 hónap lehet. (Hosszabb út részeként támogatás nem pályázható.)

A támogatás mértéke
Max. 600,000 forint – (az egyéni pályázó és a magyar fogadó fél – kutatócsoport, tanszék – együtt)

II./ PH. D. HALLGATÓK RÉSZÉRE

Az Alapítvány a pályázatot magyar állampolgárságú Ph. D. hallgatók számára hirdette meg rövid idejű belföldi tanulmányútjuk, szakmai továbbképzésen való részvételük támogatására az orvostudomány, természet-, és társadalomtudományok területéről.

Pályázati feltételek:

  • magyarországi tartózkodás (külföldről nem fogadunk el pályázatokat)
  • legalább egy ajánlás
  • meghívólevél a fogadó intézménytől

Ugyanazt a programot kétévente csak egyszer lehet sikeresen megpályázni. Egy évben egy alapítványi támogatás vehető igénybe.

A támogatás formája:
A támogatandó tanulmányút időtartama: maximum 3 hónap lehet.(Hosszabb út részeként támogatás nem pályázható.)

A támogatás mértéke:
Max. 200,000 forint (az egyéni pályázó és a magyar fogadó fél – kutatócsoport, tanszék – együtt)


A program éves költségvetési kerete:
20.000.000 forint

ÚJDONSÁG!
A magyarországi fogadó fél -a pályázóval együtt- a pályázó fogadásával kapcsolatos személyi közreműködésre ösztöndíjat kérhetett. Ennek feltétele, hogy a fogadó intézmény a jelen pályázatban mutassa be a programját és csatolja az oktatásban részvevők (támogatásra pályázók) szakmai életrajzát.