KÖZÖS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT *
Érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik számára
KÓDSZÁM:
871

Vissza a programok felsorolásához

PÓTHATÁRIDŐ:  1999. DECEMBER 15-én lejárt

A pályázat célja:

Minél több roma fiatal fejezze be tanulmányait érettségit adó középiskolai intézményben, szerezzen érettségi bizonyítványt, és tanuljon tovább valamilyen felsőoktatási intézményben.

A pályázók köre:

Azok a roma középiskolások, akik az 1999/2000-es tanévben érettségit adó intézmény 11. vagy ennél magasabb évfolyamának nappali tagozatán tanulnak, vagy a szakmunkások szakközépiskoláját végzik, valamint azok a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat segíteni készek tanulmányaikban. Egy patronáló tanár maximum öt diákot patronálhat.

Mindkét fél ösztöndíjban részesül a közös teljesítmény alapján.

Nem pályázhat:

Az elnyerhető támogatás:

A pályázat követelményei:

Pályázni kizárólag az e célra szolgáló űrlap kitöltésével lehet, melyen a részletes pályázati követelmények megtalálhatók. Az űrlaphoz mellékelni kell az 1998/99 tanév végi bizonyítvány másolatát, nyilatkozatot arról, hogy semmilyen más ösztöndíjban nem részesül. A nyertes pályázóknak - szerződéskötéskor - érvényes iskolalátogatási igazolást kell beküldeniük.

Mindenkinek a fenti pályázati követelményeknek megfelelő pályázati anyaggal kell jelentkeznie, függetlenül attól, hogy a korábbi években kapott-e már ösztöndíjat a Soros Alapítványtól. Az előző ösztöndíj beszámolójaként küldött anyagok nem fogadhatók el új pályázatként.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 2000. február

Vissza az oldal elejére