PEDAGÓGUS SZAKMAI
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA *
KÓDSZÁM:
7771

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beküldési határideje: 1999. július 30-án lejárt

A pályázat célja
Azoknak a pedagógiai szakmai szervezeteknek a támogatása, amelyek működésükkel elősegítik a közoktatás fejlesztését, a gyerekközpontú, nyitott oktatási rendszer kialakítását.

Pályázhattak

1996-ban vagy korábban bejegyzett, országos vagy több régióra kiterjedő hatású, demokratikus alapszabály szerint működő, megfelelő fizető tagsággal rendelkező szakmai szervezetek, vagy ezek szövetségei pályázhatnak országos, vagy nagyobb régiót átfogó programok megvalósításának támogatására.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek több szakmai szervezet együttműködésére, közös kezdeményezésére épülnek.

Pályázni lehetett
A szervezet tagjai számára nyújtott szakmai szolgáltatások költségeinek fedezetére; magas színvonalú szakmai tanácskozások, konferenciák megrendezésének költségeire; a diákok számára országos tanulmányi versenyek szervezésének költségeire; információs kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) megjelentetésének költségeire; nemzetközi kapcsolatok létrehozásának, fenntartásának (pl. nemzetközi tagsági díj befizetésének, közgyűlésen történő részvétel) részbeni támogatására.

A pályázatokról történő döntés várható határideje: 1999. szeptember
Az eredményhirdetés helye: Köznevelés

Vissza az oldal elejére