Logo.gif (28367 bytes) ÖNRENDELKEZŐ ÉLET KÓDSZÁM:
8501

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. október 25-én lejárt

A pályázat célja:

a fogyatékossággal élő emberek önrendelkező élet mozgalmának támogatása, az Önálló Életvitel Központok hálózata kialakításának elősegítése.
Mozgáskorlátozottsággal, érzékszervi sérüléssel, értelmi és halmozott akadályozottsággal élő emberek és családjaik érdek- és jogérvényesítő mozgalmának és az ennek elvei alapján működő, integrált szolgáltatásokat nyújtó és koordináló, országos viszonylatban együttműködő intézményhálózat kialakulásának elősegítése, továbbá olyan tevékenységek támogatása, melyek kedvezően befolyásolják a fogy
atékossággal élő emberek társadalmi megítélését.

Az önálló életvitel, (önrendelkező élet) mozgalom elvei:

Az érintettek által kezdeményezett és külföldön már jelentős eredményeket elért mozgalom képviselői azt vallják, hogy maguk az akadályozottsággal élő emberek tudják a legjobban, hogy milyen segítségre, szolgáltatásokra van szükségük. Így ezeket legmegfelelőbben egy általuk irányított szervezet tudja biztosítani, melynek működésében lényeges szerepet kap a sorstársaknak nyújtott tanácsadás is. Nagyon fontosnak tartják a legteljesebb mértékű társadalmi integrációt, a tényleges esélyegyenlőség elérését az élet minden területén, valamint az egyén felelősségteljes döntéseit életének alakításában.

A pályázhattak:

A fogyatékosok és családtagjaik érdekvédelmi szervezetei és olyan nonprofit szervezetek, amelyek az önálló életvitel mozgalom elvei alapján, sérült emberek tevékeny részvételével és irányításával működnek.

Pályázni lehetett:

A fentiekben felsorolt célok elérésére irányuló tevékenységekkel, ill. a különböző akadályozottsággal élő emberek önálló életvitelét hatékonyan elősegítő speciális szolgáltatás(ok) kialakításával összefüggő ösztöndíj(ak)ra és dologi költségekre. Elsősorban olyan szolgáltatásokat, tevékenységeket kívánunk támogatni, melyekre más pályázatok keretében nincs lehetőség.

Nem lehet pályázni: ingatlanvásárlásra és - felújításra, járműbeszerzésre.

A pályázat követelményei:

A pályázati program hatékonyan járuljon hozzá a fentiekben megjelölt célok eléréséhez, az önrendelkező élet és a társadalom életében való tényleges részvétel feltételeinek megteremtéséhez. Építsen az eddigi tevékenységre és mutassa be a későbbi folytatás lehetőségeit, esélyeit. A program legyen világosan megfogalmazott, jól körülhatárolt, kivitelezhető, értékelhető, dokumentálható. A pályázó vállalja eredményeinek , tapasztalatainak továbbadását, közkinccsé tételét.

Az elbírálás további szempontjai:

Előnyben részesülnek

A tervezett teljes keret: 25 millió Ft

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 1999. december 20.