OLVASÓBARÁT KÖNYVTÁMOGATÁS * KÓDSZÁM:
421

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A pályázatok beküldési határideje: 1998. december 11-én lejárt

A pályázat célja:
Olyan szépirodalmi és társadalomtudományi művek, illetve ígéretes elsőkötetes szerzők műveinek kiadását támogatni (a kötetek gyártási költségeinek előfinanszírozásával és a példányszám emelésével), amelyek maradandó értéket képviselnek, majd ezeket a könyvtárak, azaz az olvasók rendelkezésére bocsátani.

Pályázhatott minden olyan hivatásos könyvkiadó, amely magyar cégbíróságon legalább egy éve bejegyzésre került.

A pályázatban nem vehetett részt: magánszemély, illetve olyan könyvkiadó, amely az alább felsorolt pályázati követelményeknek nem tud megfelelni.

A pályázat követelményei:

A sikeresen pályázott művek kiadóitól a Soros Alapítvány terjesztői árrés nélkül - a könyvtári érdeklődés felmérési eredményeit figyelembe véve - félkész állapotban vásárolt köteteket, azaz előfinanszírozta a gyártást, majd az elkészült könyveket - a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság közreműködésével - műszakilag felszerelve expediált a a könyvtárak részére. (A kiadónak természetesen jogában áll a szóban forgó művet a hagyományos kereskedelmi hálózatban is terjeszteni.)

Az irodalmárokból, társadalomtudományi szakértőkből és könyvtárosokból álló kuratórium döntése két lépcsőben történik. A kuratórium először előválogatást végez a befutott pályázatok értékét mérlegelve, majd ennek alapján összeállt egy címlistát, amelyet a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság Új könyvek című kiadványában - teljes annotációval és ismertetővel kiegészítve - felkínál az országban működő köz- és szakkönyvtárak számára. A könyvtárak két héten belül jelezhetik érdeklődésük mértékét az egyes kötetekre. Az így kialakuló és összesített preferencia-lista ismeretében újra dönt a kuratórium, figyelembe véve a pályázó könyvtár gyarapítási profilját és a minél nagyobb számú olvasóhoz jutás potenciális feltételeinek meglétét.

A döntésről való értesítés határideje:1999. március 31.