Logo.gif (28367 bytes) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA * KÓDSZÁM:
7101

Vissza a programok felsorolásához

A pályázati anyag beküldési határideje: 1999. november 22-én lejárt

A pályázat célja:

A pályázók köre

Általános- és középiskolák, pedagógus szakmai szervezetek, pedagógiai műhelyek, melyek pályáztak a Socrates programban, vagy nem EU tagországok iskolái közötti együttműködés esetén minimum 2 iskolából álló társulás.

Pályázni lehetett

A nemzetközi programoknál szükséges saját források kiegészítésére, a projektek elindításához szükséges költségek biztosítására (pl. külföldi szakértő költségei, kommunikációs költségek, indokolt esetben utazási költségek stb.), illetve projekt 1 évre vonatkozó költségeire. A támogatás csak akkor kerül kifizetésre, ha az EU oktatási programhoz benyújtott pályázatot is elfogadják.

Nem EU tagországok oktatási intézményei közötti együttműködés esetén a támogatás csak olyan közös projektek megvalósítására igényelhető, amelyekben a résztvevő iskolák tanulói és pedagógusai közösen hoznak létre valamilyen szakmai produktumot (pl. oktatási segédanyag, közös oktatási előadás stb.).

Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek EU pályázata olyan oktatási területet érint, amelyek az Alapítvány Közoktatás-fejlesztési programjának is a részét alkották:

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 2000. január