MODELLÉRTÉKŰ ÁLTALÁNOS ÉS SZAKISKOLAI PROGRAMOK * KÓDSZÁM:
2111

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. május 7-én lejárt

A pályázat célja:
A szociálisan hátrányos helyzetű diákok hatékony oktatását, felzárkóztatását és a munkaerőpiacon esélyeik javítását célzó, modellértékű pedagógiai programok megvalósításának eredményeit széles körben terjeszteni kész általános és szakiskolák kiegészítő támogatása.

A pályázók köre:
Azok az általános, szakmunkásképző és szakiskolák, amelyek modellértékű, speciális pedagógiai programot működtetnek a hátrányos helyzetű fiatalok minél hatékonyabb oktatására, nevelésére és programjaik megvalósításának eredményeit széles körben hasznosítani tudják és kívánják.

Kizárólag olyan iskolák pályázhattak, amelyekben a hátrányos helyzetű tanulók létszámának aránya az 50%-ot meghaladja.

A nyertes pályázóknak  vállalniuk kell, hogy

Pályázni lehetett:

A program keretében beruházás jellegű és fenntartási költségek fedezetére nem nyújtunk támogatást.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999. július 15.

Tervezett keret: 24 millió Ft

Vissza az oldal elejére