KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
LEUVENI EGYETEM
*
KÓDSZÁM:
2272

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A pályázatok beadási határideje: 1999. január 31-én lejárt
Ezt a programunkat nem hirdetjük meg újra.

I. Általános tudnivalók:

1. A program lehetőséget nyújt 10 fő számára 3, illetve 9 hónapos ösztöndíj elnyerésére a Leuveni Katolikus Egyetemen, Belgiumban. (Az Egyetem nevében szereplő "katolikus" szó sem az oktatás, sem a hallgatók szempontjából semmiféle vallási elkötelezettséget nem jelent.)

  1. 3 hónapos kutatási ösztöndíj az 1995-99. között végzett diplomás szakemberek részére.
    Pályázhatnak a humán- és társadalomtudomány művelői.
  2. 9 hónapos posztgraduális vagy posztdoktorális ösztöndíj diplomás szakemberek részére.
    Pályázni lehet bármely Leuvenben kutatható tudományágban.

A kiemelkedő eredményt felmutató ösztöndíjasnak lehetősége nyílhat arra, hogy témavezetőjének javaslatára, az ösztöndíjas év végén felvételizhessen a Leuveni Egyetem valamely PhD-kurzusára és ott az Egyetem és a Soros Alapítvány közös támogatásával fokozatot szerezhessen. (Természetesen ehhez ismételten be kell benyújtania pályázatát ösztöndíjért a Soros Alapítványhoz is.)

2. Csak egyetemi végzettséggel rendelkező, magyar állampolgárok pályázhattak.

3. A Leuveni Egyetemen angol, flamand, francia és német nyelven lehet tanulmányokat folytatni, valamennyi Leuvenben kutatható tudományágban, a témavezető professzor nyelvi felkészültségétől függően.

II. A pályázatok elbírálása

A beérkezett  pályázatokat elsőként egy, a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A pályázatok elfogadására vonatkozó végső döntést a Leuveni Egyetem hozza meg a beadott pályázati anyag, a nyelvvizsga és az "interview" eredményei alapján.

III. Az elnyert ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók

A 9 hónapos ösztöndíjra utazók 1999. szeptember végén utaznak el Leuvenbe. Az egyetemi tanév kezdete 1999. október 1.

A 3 hónapos kutatói ösztöndíj időpontjai:

az egyetem fogadókészségétől, illetve bizonyos esetekben az ösztöndíjas kívánságától függően.

Ezen ösztöndíjtípus elnyerése esetén az Egyetem kurzusain való részvétel fakultatív, mivel az ösztöndíj célja megfelelő szakmai vezetés mellett önálló kutatómunka végzése, illetve a már megkezdett kutatómunka folytatása.

Az Alapítvány a kedvezményezettek számára havi ösztöndíjat, egyszeri menettérti repülőjegyet és biztosítást ad, nem tud azonban anyagi támogatást nyújtani az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.

Az ösztöndíj összege hasonló vagy azonos az adott ország államközi ösztöndíjával, azt fele részben a K.U. Leuven, fele részben pedig a Soros Alapítvány biztosítja.

Kiegészítésül

1. A Teológiai Karra vallási hovatartozástól függetlenül olyan világi teológusok pályázhattak, akik nappali tagozaton szereztek diplomát teológiából vagy klasszika-filológiából, vagy bölcsész diplomájuk mellett teológiából levelező szakon.

2. A Filozófiai Karra pályázhattak mindazok, akik nappali tagozaton filozófiából, vagy klasszika-filológiából, vagy matematikából szereztek diplomát. Az angol mellett klasszikus nyelvek, valamint a francia, és/vagy német nyelvek ismerete elengedhetetlen!

3. A Műemlékvédelmi Kurzusra való jelentkezésnek alapvető feltétele volt, hogy a pályázó az angol mellett franciából legalább passzív nyelvtudással rendelkezzen.

4. A Pszichológiai Kar klinikai pszichológia, kísérleti pszichológia, és szexológusképző kurzusára jelentkezhetnek klinikai pszichológusok és orvosok, a szociális- és kultúrantropológiai témára pszichológusok és bármely bölcsész szakon végzettek, akiknek kutatási témája ehhez kapcsolódik.

A többi kar kurzusaira minden megkötés nélkül lehtett jelentkezni.

Vissza a lap elejére