Logo.gif (28367 bytes) KISTELEPÜLÉSEKEN A KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE * KÓDSZÁM:
8365

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beküldési határideje: 1999. november 30-án lejárt

A pályázat célja: a kistelepülések önkormányzatai, a közhasznú munkáltatásra jogosult szervezetek számára megkönnyíteni, hogy közfeladataikat, elsősorban a helyi rászoruló idős lakosság ellátását, gondozását, házuk, kertjük rendben tartását, házi munkák elvégzését közhasznú foglalkoztatás keretén belül szervezzék meg.

Pályázni lehet olyan programokkal, amelyek

A támogatás jellege:

A pályázók köre: 3500 lakosnál kisebb lélekszámú települések önkormányzatai, önkormányzatok által alapított szervezetei, illetve civil szervezetek, amennyiben közhasznú foglalkoztatásra jogosultak.

Előnyben részesülnek:

A pályázat követelményei:

  1. egy intézmény csak egy pályázatot küldhet be.
  2. a pályázati programban ismertetni kell (majd utólag igazolni szükséges), hogy milyen jellegű munkát hány emberrel kívánnak elvégeztetni.
  3. A pályázathoz csatolni kell a Munkaügyi Központ határozatát arról, hogy a pályázó szervezet a közhasznú munkáltatást elnyerte, vagy arra legalábbis ígérvénye van.
  4. A támogatásban részesülőknek biztosítaniuk kell a támogatott programra vonatkozó információk hozzáférhetőségét és részt kell vállalniuk a program során szerzett tapasztalatok közkinccsé tételében.

Tervezett keret: 15 millió forint

A pályázók a döntésről értesítést kapnak legkésőbb 2000. február 15.