KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS  * KÓDSZÁM:
836/2

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beküldési határideje: 1999. augusztus 31-én lejárt

A pályázat célja:
A munkaerőpiacon különösen hátrányos helyzetben lévő 40 évesnél idősebb, közép- és felsőfokú végzettségű, jövedelempótló támogatásban, vagy már abban sem részesülők - közhasznú munkavégzés jogi keretein belül szabályozott, vagy azon túlmutató - többlet- és továbbfoglalkoztatásának ösztönzése.

Pályázni lehetett:

Átképzési programokat az alapítvány nem támogat!

A támogatás formái:

a./ A többletfoglalkoztatással együtt járó közvetlen eszközigények támogatása
b./ A közhasznú munka bér- és járulékos költségeihez való hozzájárulás
c./ Az irányításban, szervezésben felmerülő többletköltségekhez való hozzájárulás.

A támogatások 1 évre szólnak.

Pályázhattak:
Bármely közfeladat ellátására kötelezett, továbbá közhasznú foglalkoztatásban érdekelt intézmény (önkormányzatok, munkaügyi központok, iskolák, alapítványok, vállalkozások).

Előnyben részesülnek:

A pályázók a döntésről értesítést kapnak legkésőbb 1999. október 31-ig.