Egészségkárosodottak könyvtári ellátása

A pályázat célja:
Fogyatékosságuk, egészségkárosodottságuk miatt mozgásukban korlátozottak, látássérültek könyvtári ellátásának fejlesztése.

A pályázók köre:
Nyilvános könyvtárak

A pályázat keretén belül nem nyerhető támogatás építési munkákhoz, állománygyarapításhoz vagy automatizáláshoz.