KITAGOLÁS *
A./ Fogyatékosok nappali foglalkoztatása
B./ Kiscsoportos lakóotthonok indítása
KÓDSZÁM:
850/2

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. szeptember 20-án lejárt
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje:1999. november 15.

A./ Felnőtt fogyatékosok nappali foglalkoztatásának támogatása

A pályázat célja,
hogy elősegítse az értelmi, és halmozott fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normalizálását, közelítését kortársaikéihoz.

Pályázhattak:
Kizárólag a családban élő súlyosabb értelmi és súlyos halmozott fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek nappali foglalkoztatását ellátó intézmények (fogyatékosok nappali intézménye), szervezetek.

Súlyosabb értelmi fogyatékosság alatt a középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb értelmi fogyatékosságot értjük, súlyos halmozott fogyatékosság alatt azokat az állapotokat, melyeknél az egyik fogyatékosság mindenképpen súlyos.

Pályázni lehetett:
a nappali foglalkoztatást vállaló intézmények szakmai feltételeinek javítására (pl. szakemberek, terapeuták foglalkoztatására, a tevékenységi kínálat bővítésére, mentálhygienés szupervízió költségeire, módszertani anyagok készítésére, színvonalas továbbképzések szervezésére, továbbá sérülésspecifikus és foglalkoztatási eszközök, anyagok beszerzésére).

Mentálhygiénés szupervízió esetén a megfelelő szakképesítéssel rendelkező, külső szakember által végzett csoportos vagy teamszupervíziót támogatjuk.

Nem lehetett pályázni: telek- és épületvásárlásra, felújításra.

A tervezett keret: 20 millió forint, melynek nagyobb részét a nappali foglalkoztatás támogatására szánja az Alapítvány, kisebb részét pedig kiscsoportos lakóotthonok indításának támogatására (a pontos arányokról a pályázatok minősége alapján dönt a kuratórium).

B./ Kiscsoportos lakóotthonok indítása

A pályázat célja:
hogy elősegítse az értelmi, és halmozott fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normalizálását, közelítését kortársaikéihoz.

Pályázhattak:
civil szervezetek, valamint az értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalok és felnőttek számára tartós bentlakást biztosító állami, önkormányzati és egyházi fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó intézmények (fogyatékosok rehabilitációs intézete, ápoló-gondozó otthona).

Pályázni lehetett:
Kiscsoportos lakóformák létrehozására irányuló modellértékű intézmény(át)alakítási-(át)szervezési programok tartalmi kidolgozásával, szakmai előkészítésével (a műszaki tervezést, a lakók felkészítését is beleértve) és elindításával összefüggő munkadíjakra (ösztöndíjakra), továbbá a programok megvalósításához szükséges speciális eszközök, berendezések beszerzésére. A támogatás elnyerése esetén természetbeni támogatásként a lakóotthon leendő segítői közül lakóotthononként két - két fő részvételét biztosítjuk a Kézenfogva Alapítvány által szervezett 3 hetes lakóotthoni segítőképző tanfolyamon.

A Soros Alapítvány mindenekelőtt a településbe - mind elhelyezésüket, mind életmódjukat tekintve - szervesen integrált, 6 - (maximum) 12 főt befogadó, különálló lakóotthonok létrehozását támogatja. Feltétel, hogy ezekben a lakók életét a normalizációs elv szellemében az érintettekkel közösen alakítsák ki, választási lehetőségek biztosításával, a kortársakéhoz hasonló módon, hasonló térbeli és időbeli struktúrákban, családias jelleggel, a lehető legnagyobb önállóságot, önrendelkezést, részvételt és felelősségvállalást biztosítva és elvárva.

Nem lehetett pályázni: épület- és telekvásárlásra, felújításra.

A tervezett teljes keret: 20 millió forint, melynek nagyobb részét a nappali foglalkoztatás támogatására szánja az Alapítvány, kisebb részét pedig kiscsoportos lakóotthonok indításának támogatására (a pontos arányokról a pályázatok minősége alapján dönt a kuratórium).

 

Vissza az oldal elejére