Logo.gif (28367 bytes) KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS * KÓDSZÁM:
7003

Vissza a programok felsorolásához

A pályázati anyag beküldési határideje: 1999. szeptember 24-én lejárt

A pályázat célja:
Olyan komplex kistérségi közoktatási együttműködési modellek kialakításának támogatása, amelyek lehetőséget biztosítanak a résztvevő iskolák programjainak összehangolására, a kistérségben rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközök és humán erőforrások közös felhasználására, fejlesztésére, az iskolafokozatok közötti horizontális együttműködés kiépítésére, a tanulói mobilitás növelésére.

Pályázhattak
A pályázat keretében azok az önkormányzatok, települési társulások, kisvárosi iskolák adhatnak be pályázatot, amelyek vállalják az együttműködés koordinálását és képviseletét a vonzáskörzetükbe tartozó iskolákkal és önkormányzatokkal.

Pályázni lehetett
Szakértői, tanári ösztöndíjakra, a program megvalósításához szükséges találkozók, képzések költségeinek kiegészítésére, az együttműködés szervezeti formáinak kialakításával kapcsolatos költségek fedezetére, különösen indokolt esetben eszközökre, a helyi együttműködés segítése érdekében Internet csatlakozásra.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek jelentős saját forrással rendelkeznek és kiegészítő támogatást kérnek már megkezdett fejlesztésükhöz, valamint amelyek a térség civil szervezeteivel együttműködve valósítják meg az együttműködést.

Az Alapítvány a támogatott pályázók számára konferenciát szervez a sikeres programok bemutatására és a fennálló kistérségi társulásokkal való együttműködés kialakítására.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999. november