KISTELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS GONDJAINAK ENYHÍTÉSE  * KÓDSZÁM:
822

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. november 20-án lejárt

A pályázat célja:
kistelepülések legégetőbb helyi szociális gondjainak enyhítésére - a helyi, ill. körzetbeli szervezetek szoros együttműködése révén - megoldást kínáló, programok, új szolgáltatások kialakítása.

A pályázók köre:
3000 lakosnál kisebb lélekszámú települések önkormányzatai, falugondnokságok, szociális területen működő non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok.

A támogatás jellege:

  1. Hozzájárulás az új szolgáltatást nyújtó programok beindításához, illetőleg egy éves működtetéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, költségigény fedezéséhez.
  2. Az egy-egy pályázatban igényelt támogatás összege maximum 1 millió forint lehet. Több község közös pályázata esetén községenként maximum 500 ezer forint támogatásra lehet pályázni.

A pályázat követelményei:

  1. A pályázatban benyújtott munkaprogram nem fedheti le az önkormányzati feladatokat.
  2. A munkaprogram révén olyan újabb elemmel, szolgáltatással kell bővüljön a meglévő szolgáltatási kör, amelyre nagy igény mutatkozik viszont nincs fedezet a megvalósításra.
  3. A pályázatot egy, a munkaprogramért felelősséget vállaló szervezet nyújtja be, csatolva más, a programban résztvevő szervezet(ek) nyilatkozatát a tartós, minimum 1 évre szóló együttműködésről.
  4. A pályázatban biztosítékot kell nyújtani arra nézve, hogy a pályázó szervezet és vagy más részvevő szervezetek rendelkeznek a programhoz szükséges költségek mintegy 25 százalékának fedezetével.

Előnyben részesülnek

  1. több község közösen beadott pályázata, ill.
  2. azok a pályázatok, amelyek munkaprogramja modell-értékűnek tekinthető elsősorban azáltal, hogy valamely helyi problémára olyan megoldást kínál, amely idővel a Soros Alapítvány támogatását szükségtelenné teszi.

Tervezett keret: 15 millió forint.

A döntésről szóló értesítés várható ideje: 2000. január 20.