Soros Alapítvány logo FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ, ÉRZÉKSZERVI - ÉS MOZGÁSSÉRÜLT FIATALOK SEGÍTÉSE * KÓDSZÁM:
232

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beérkezési határideje: 1999. szeptember 15-én lejárt

A pályázat célja a felsőoktatásban tanuló fogyatékkal élő fiatalok esélyegyenlőségének és integrálásának elősegítése. A támogatás sokféle igényének és lehetőségének körében e pályázat a személyi segítők igénybevételéhez nyújt támogatást.

Pályázhattak
Egyéni pályázók: felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok (hallássérültek, látássérültek, mozgásban akadályozottak, olvasási, írási, vagy beszédzavart mutatók).

Pályázhattak az előző pályázaton ( a beadási határidő 1999. február 28-a volt) nyertes egyetemi, főiskolai hallgatók, illetve az 1999/2000. tanévben a felsőoktatásban tanuló hallgatók is.

A pályázat tartalma
Pályázni személyi segítők foglalkoztatásának támogatására lehet. A személyi segítők köre mind a feladat, mind a személyek tekintetében nyitott. A segítségnyújtás kiterjedhet mindazon feladatokra, amelyek a tanulással, az egyéb intézményi programokon való részvétellel vagy a közlekedéssel kapcsolatosak: például jegyzetelésre, felolvasásra, jel-, illetve orális tolmácsolásra, szövegek beírására Braille-könyvek biztosításához, szövegek magnóra mondására, korrepetálásra (tutorálásra), közlekedés segítésére, ill. szállításra. A segítő személye lehet diáktárs, más külső személy, akár családtag is. A segítőt a pályázó maga találja meg és kéri fel, függetlenül attól, hogy a pályázó egyén vagy intézmény. A segítővel a feladatai meghatározásával a Soros Alapítvány köt szerződést. A segítők számára - igény szerint - a Soros Alapítvány a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola munkatársainak közreműködésével konzultáció jellegű rövid felkészítő tanfolyamot biztosít.

A korábbi pályázati kiíráshoz képest újdonság, hogy pályázni lehetett kisebb, a tanuláshoz szükséges eszközökre is.

A pályázati támogatás időtartama és összege

Vissza az oldal elejére