Logo.gif (28367 bytes) TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV * KÓDSZÁM:
842

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. december 1-jén lejárt

A pályázat célja

A település egészségtervének összeállítása, és az összeállított egészségterv alapján a közösség életminőségét és egészségét javító programok megvalósítása.

Az egészségterv az életminőséggel és az egészséggel kapcsolatos helyi adatok és igények összegyűjtése, feldolgozása, valamint értékelése. Erre épül az a cselekvési program, amely a közösség legfontosabb problémáira kíván reálisan megvalósítható megoldásokat adni az egészséges életmód, a betegségmegelőzés és a rehabilitáció széles körére kiterjedően. A programoknak elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodva kell a közösség életminőségét javítaniuk. Szükséges feltétel, hogy mind a tervezés, mind a programok megvalósítása a helyi társadalom - önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók - széleskörű összefogásán és együttműködésén alapuljon. A programoknak az egyszeri támogatás megszűnése után is folytathatóknak kell lenniük.

Módszertani útmutató

A pályázók köre

Jogi személyek: önkormányzatok, civil szervezetek és a velük együttműködő intézmények. Pályázhatnak azok a települések is, amelyek az egészségterv programban már kaptak támogatást, és elfogadott részbeszámolóval rendelkeznek.

Egyének önállóan nem pályázhatnak.

A tervezett keret: 15 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 2000. február 28.

Vissza az oldal elejére